پیامرسان (۸ تصویر)

#سروش یا #تلگرام ؛ آیا #پیامرسان های داخلی رقیب تلگرام اند ی...

#سروش یا #تلگرام ؛ آیا #پیامرسان های داخلی رقیب تلگرام اند ی...

#پیامرسان #سروش منتظر واگذاری ،سر در هوا برای ادامه دادن …اد...
۱

#پیامرسان #سروش منتظر واگذاری ،سر در هوا برای ادامه دادن …اد...

:flushed_face: هک تلگرام در پنج دقیقه ! + راهکارهای امنیتی س...

:flushed_face: هک تلگرام در پنج دقیقه ! + راهکارهای امنیتی س...

هک تلگرام در پنج دقیقه ! + راهکارهای امنیتی ساده برای حفاظت ...
۱

هک تلگرام در پنج دقیقه ! + راهکارهای امنیتی ساده برای حفاظت ...

#موضوع_تحقیق: فیبر نوریفایل:ورد و پی دی اف28 صفحه برای دریاف...

#موضوع_تحقیق: فیبر نوریفایل:ورد و پی دی اف28 صفحه برای دریاف...

:large_blue_circle: اینجا #چین.. کشوری که از #گوگل تا #فیسبو...

:large_blue_circle: اینجا #چین.. کشوری که از #گوگل تا #فیسبو...

:large_red_circle: از این مدل #ریشو ها بترسید.. :white_up_po...

:large_red_circle: از این مدل #ریشو ها بترسید.. :white_up_po...

دروغی عجیب برای #تخریب #پیامرسان_داخلی! یک کانال میسازند، خو...

دروغی عجیب برای #تخریب #پیامرسان_داخلی! یک کانال میسازند، خو...