پیاده_روی_نجف_تا_کربلا (۲ تصویر)

اربعین
۱

اربعین

#اخلاص_و_سادگی پذیرایی با یک لیوان آب #ایستگاه_صلواتی_مادر_و...

#اخلاص_و_سادگی پذیرایی با یک لیوان آب #ایستگاه_صلواتی_مادر_و...