پویا_جمشیدی (۴۸۳ تصویر)

بعضی از آدما خاطرشون یه جور عجیبی دوست داشتنیهگرم دلنشین و ب...

بعضی از آدما خاطرشون یه جور عجیبی دوست داشتنیهگرم دلنشین و ب...

سال‌ها پیش خونه‌ی ما یه اتاق پشتی داشت که تقریبا متروکه بود....

سال‌ها پیش خونه‌ی ما یه اتاق پشتی داشت که تقریبا متروکه بود....

.دوست داشتن، چیزی شبیه به گم شدنه، توی یه آدم دیگه. حالا هرچ...
۱

.دوست داشتن، چیزی شبیه به گم شدنه، توی یه آدم دیگه. حالا هرچ...

نه! نگفتم دوستت دارم؛ ولی جانم توییخالق هر لحظه از این عشق پ...
۱

نه! نگفتم دوستت دارم؛ ولی جانم توییخالق هر لحظه از این عشق پ...

خواستم فرض كنم دوستم داریباورم شد!#پویا_جمشیدی
۱

خواستم فرض كنم دوستم داریباورم شد!#پویا_جمشیدی

بعضی از آدما خاطراتشون یه جور عجیبیدوست داشتنیهگرمدلنشینو به...

بعضی از آدما خاطراتشون یه جور عجیبیدوست داشتنیهگرمدلنشینو به...

بعضی از آدما خاطراتشون یه جور عجیبیدوست داشتنیهگرمدلنشینو به...
۲۴

بعضی از آدما خاطراتشون یه جور عجیبیدوست داشتنیهگرمدلنشینو به...

دوست داشتن، 
چیزی شبیه به گم شدنه، 
توی یه آدم دیگه. 

حالا ...
۱

دوست داشتن، چیزی شبیه به گم شدنه، توی یه آدم دیگه. حالا ...

به او که نیستبرسانید دلم تنگ است :)🪁#پویا_جمشیدی#𝓚𝓪𝓒𝓽𝓸𝓞𝓼_𝓼 🌸...

به او که نیستبرسانید دلم تنگ است :)🪁#پویا_جمشیدی#𝓚𝓪𝓒𝓽𝓸𝓞𝓼_𝓼 🌸...

هوس انگیز ترین حسِ منی، میفهمی؟#پویا_جمشیدیپ.ن: میدونم نمیفه...
۳

هوس انگیز ترین حسِ منی، میفهمی؟#پویا_جمشیدیپ.ن: میدونم نمیفه...

بهونه زندگیتو تگ کن ♥️♥️.دوست داشتن، چیزی شبیه به گم شدنه، ت...
۸

بهونه زندگیتو تگ کن ♥️♥️.دوست داشتن، چیزی شبیه به گم شدنه، ت...

بهش گفتم: «تا حالا توی پاییز، زیر بارون عاشق شدی؟»لبخند تلخی...

بهش گفتم: «تا حالا توی پاییز، زیر بارون عاشق شدی؟»لبخند تلخی...

+🙃↓اي نفس گیرترینحادثھ ي فصل خزانمن بھ اسمت برسم،سخت نبارم س...

+🙃↓اي نفس گیرترینحادثھ ي فصل خزانمن بھ اسمت برسم،سخت نبارم س...

دم غروبی حس کردمدلم برای هیچ‌کس و هیچ‌چیزبه جز تو تنگ نیست.....
۱۲

دم غروبی حس کردمدلم برای هیچ‌کس و هیچ‌چیزبه جز تو تنگ نیست.....

خيلی وقتا بعضی از كلمات بدون اينكه بهشون فكر كنيم از دهنمون ...

خيلی وقتا بعضی از كلمات بدون اينكه بهشون فكر كنيم از دهنمون ...