پوچ (۳۸ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

تاحالا گیر کردید بین آدمایی که فقط در پی تخریبن؟؟من چپ میرم ...

تاحالا گیر کردید بین آدمایی که فقط در پی تخریبن؟؟من چپ میرم ...

دست در دست تو خواهم گذشتاز این تنهایی های شبانهاز این ساعات ...

دست در دست تو خواهم گذشتاز این تنهایی های شبانهاز این ساعات ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

پشت همون دستی زدم که #پوچ بود..!
۲

پشت همون دستی زدم که #پوچ بود..!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#پوچ   #و   #دیگر  #هیچ
۱

#پوچ #و #دیگر #هیچ

#پوچروح من استلحظه ای که چیزی ندارمبرای اندیشیدن#امیرعلی_قرب...

#پوچروح من استلحظه ای که چیزی ندارمبرای اندیشیدن#امیرعلی_قرب...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:       انس...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: انس...

خوش به حال آنها که #معشوقه ای دارند و هنوز به #وصال #نرسیده ...
عکس بلند
۴

خوش به حال آنها که #معشوقه ای دارند و هنوز به #وصال #نرسیده ...

الفاتحه مع الصلوات....⁦:disappointed_but_relieved_face:#صداق...

الفاتحه مع الصلوات....⁦:disappointed_but_relieved_face:#صداق...