پوریا_نبی‌پور (۱۲ تصویر)

تو که نمی‌دانی اما آدمی به نقطه‌ای می‌رسدکه پی می‌بَرد قرار ...
۲

تو که نمی‌دانی اما آدمی به نقطه‌ای می‌رسدکه پی می‌بَرد قرار ...

حالا آنقدر آمدن پاییز را در بوق و کرنا کنید ،تااین دلتنگیِ  ...

حالا آنقدر آمدن پاییز را در بوق و کرنا کنید ،تااین دلتنگیِ ...

شانه هایت گوشه ای از بهشتی است،که خدا وعده داده...عطر موهات،...
۱

شانه هایت گوشه ای از بهشتی است،که خدا وعده داده...عطر موهات،...

:heavy_check_mark:تو که نمی‌دانی اما آدمی به نقطه‌ای می‌رسدک...
۲

:heavy_check_mark:تو که نمی‌دانی اما آدمی به نقطه‌ای می‌رسدک...

شانه هایت گوشه ای از بهشتی است،که خدا وعده داده...عطر موهات،...
۱۰

شانه هایت گوشه ای از بهشتی است،که خدا وعده داده...عطر موهات،...

آدم یک تو را کنارخودش داشته باشدو چای بنوشد... #پوریا_نبی‌پو...

آدم یک تو را کنارخودش داشته باشدو چای بنوشد... #پوریا_نبی‌پو...

افتاده بود به جـــــان " #گل های خانه" ، #مردی که #معشوقه اش...
۲

افتاده بود به جـــــان " #گل های خانه" ، #مردی که #معشوقه اش...

حالا آنقدر آمدن پاییز را در بوق و کرنا کنید ،تا این دلتنگیِ ...
۱

حالا آنقدر آمدن پاییز را در بوق و کرنا کنید ،تا این دلتنگیِ ...

سالها بعد قهرمان فیلم کسی نیست که شهری را از دست هیولای غول ...

سالها بعد قهرمان فیلم کسی نیست که شهری را از دست هیولای غول ...

تو که نمی‌دانی اما آدمی به نقطه‌ای می‌رسدکه پی می‌بَرد قرار ...
۱۳

تو که نمی‌دانی اما آدمی به نقطه‌ای می‌رسدکه پی می‌بَرد قرار ...

افتاده بود به جـــــان " #گل های خانه" ،#مردی که #معشوقه اش ...
۴۵

افتاده بود به جـــــان " #گل های خانه" ،#مردی که #معشوقه اش ...

مثلاوقت هایی که کارِ واجبی دارم و با عجله صدایت می زنم...#جا...

مثلاوقت هایی که کارِ واجبی دارم و با عجله صدایت می زنم...#جا...

digikala