پهپاد_آمریکایی (۹ تصویر)

بَنگ بَنگ😂👊پ‌ن: سرنگونیِ پهپادِ آمریکایی در ۳۰ خردادِ ۱۳۹۸ ک...
۹

بَنگ بَنگ😂👊پ‌ن: سرنگونیِ پهپادِ آمریکایی در ۳۰ خردادِ ۱۳۹۸ ک...

بَنگ بَنگ😂👊پ‌ن: سرنگونیِ پهپادِ آمریکایی در ۳۰ خردادِ ۱۳۹۸ ک...
۱۰

بَنگ بَنگ😂👊پ‌ن: سرنگونیِ پهپادِ آمریکایی در ۳۰ خردادِ ۱۳۹۸ ک...

اهمیت پهپاد عظیم آرکیوفور

اهمیت پهپاد عظیم آرکیوفور

ایران کشور عجیبی است از یک سو پیشرفته‌ترین #پهپاد_آمریکایی ر...
۱

ایران کشور عجیبی است از یک سو پیشرفته‌ترین #پهپاد_آمریکایی ر...

:large_red_circle: بعضی ها خیلی مشتاق اینستکس هستند اما اینس...

:large_red_circle: بعضی ها خیلی مشتاق اینستکس هستند اما اینس...

.:large_red_circle: رئیسی: حساب بانکی مربوط به ریاست قوه قضا...

.:large_red_circle: رئیسی: حساب بانکی مربوط به ریاست قوه قضا...

#داره_میریزه  #ترامپ #پهپاد_آمریکایی #السعودیه  #آل_سعود #اس...
۱

#داره_میریزه #ترامپ #پهپاد_آمریکایی #السعودیه #آل_سعود #اس...

برای اینکه اهمیت شکار پهپاد گلوبال هاوک RQ-4 رو متوجه بشید، ...
۳

برای اینکه اهمیت شکار پهپاد گلوبال هاوک RQ-4 رو متوجه بشید، ...

:large_red_circle:به زودی شاهد ساخت #گلوبال_هاوک ایرانی هستی...
۱

:large_red_circle:به زودی شاهد ساخت #گلوبال_هاوک ایرانی هستی...