پهلوی (۷۹۲ تصویر)

نتیجه سازش

نتیجه سازش

فیلم دست بوسی فرح پهلوی توسط حداد عادل

فیلم دست بوسی فرح پهلوی توسط حداد عادل

🍁دست بوسی آمریکا رفتی احمدی نژاد تو که بی مدرک به حداد گفتی ...

🍁دست بوسی آمریکا رفتی احمدی نژاد تو که بی مدرک به حداد گفتی ...

شاه خائن اجازه نظر به فرح پهلوی نمیده!#پهلوی

شاه خائن اجازه نظر به فرح پهلوی نمیده!#پهلوی

#حداد_عادل#عادل#احمدی_نژاد#پهلوی
۳

#حداد_عادل#عادل#احمدی_نژاد#پهلوی

چه خوب گفتاگه همه چی دست رهبر بود، شما لیبرال ها را فقط بخاط...

چه خوب گفتاگه همه چی دست رهبر بود، شما لیبرال ها را فقط بخاط...

♦️زنان و کودکان فقیر با فریب و زور به این محله ها آورده می ش...
۱

♦️زنان و کودکان فقیر با فریب و زور به این محله ها آورده می ش...

#پهلوی
۱

#پهلوی

کمک به حیوانات با پول دزدی
۱

کمک به حیوانات با پول دزدی

🎨 کاریکاتور#وابستگی#پهلوی    #خود_کفایی   #موشک♦️ از وابستگی...

🎨 کاریکاتور#وابستگی#پهلوی #خود_کفایی #موشک♦️ از وابستگی...

#پوتین   #اقتدار#پهلوی

#پوتین #اقتدار#پهلوی

روز پیروزی خون بر شمشیر گرامی باد...

روز پیروزی خون بر شمشیر گرامی باد...

#پهلوی
۲

#پهلوی

#پهلوی
۲

#پهلوی

#پهلوی   #سگ

#پهلوی #سگ