پهلوی (۶۱۵ تصویر)

پهلوی خائن

پهلوی خائن

افشای جنایت و خیانت جدید پهلوی
۲۶

افشای جنایت و خیانت جدید پهلوی

#جلال_آل_احمد درباره عصر #پهلوی اول می گوید: “در آن دوره بیس...

#جلال_آل_احمد درباره عصر #پهلوی اول می گوید: “در آن دوره بیس...

ربع پهلوی
۱

ربع پهلوی

🎥 مجری شبکه ضدّانقلاب:🔻جرأت نمی‌کنیم از دزدی‌های #رضاشاه بگو...
۱

🎥 مجری شبکه ضدّانقلاب:🔻جرأت نمی‌کنیم از دزدی‌های #رضاشاه بگو...

فقط دست نزنید
۴

فقط دست نزنید

🔺 نتیجه آریایی بازی ها.. اینه👆نتیجه نژادپرستی ها.. اینه👆نتیج...
۳

🔺 نتیجه آریایی بازی ها.. اینه👆نتیجه نژادپرستی ها.. اینه👆نتیج...

غربی ها متعجب شدند
۳

غربی ها متعجب شدند

تحقیر پهلوی توسط صدام ملعون

تحقیر پهلوی توسط صدام ملعون

انقدر این جاسوس برا انگلیس مهمه که حاضر شده پول 1500 تا تانک...

انقدر این جاسوس برا انگلیس مهمه که حاضر شده پول 1500 تا تانک...

چی بودیم چی شدیم
۵

چی بودیم چی شدیم

📹 چرا اولین فرمانده ارتش توسط فرزندان مهندس بازرگان ترور شد؟...

📹 چرا اولین فرمانده ارتش توسط فرزندان مهندس بازرگان ترور شد؟...

🔺 خوب شد زمان مختار فضای مجازی نبود وگرنه دار ودسته اوباش کو...

🔺 خوب شد زمان مختار فضای مجازی نبود وگرنه دار ودسته اوباش کو...

🔺 اخیرا توی پیجهای سلطنت طلب، مرتب ناله میکنن که آمریکا پشت ...

🔺 اخیرا توی پیجهای سلطنت طلب، مرتب ناله میکنن که آمریکا پشت ...

سالگرد   امروز
۱۶

سالگرد امروز

۱۷ شهریور ماه

۱۷ شهریور ماه

حقارت صربستان

حقارت صربستان

۱۷ شهریور
۳

۱۷ شهریور

محمود دلخواسته، اپوزیسیون خارج نشین و عضو نهضت آزادی: به مسئ...

محمود دلخواسته، اپوزیسیون خارج نشین و عضو نهضت آزادی: به مسئ...

روز کوروش وجود نداشت
۱۹

روز کوروش وجود نداشت

digikala