پنج (۱۸۷ تصویر)

#یک: جریان خاصی نداره 😐😐😐#دو: نمیدونم کی هستی ولی میدونم خیل...
۱۱

#یک: جریان خاصی نداره 😐😐😐#دو: نمیدونم کی هستی ولی میدونم خیل...

سفیران سلامت پارت۱۴

سفیران سلامت پارت۱۴

ای ساربان غمگین مباشخوش روزگاری میرسدیا درد و غم طی میشودیا ...
۱

ای ساربان غمگین مباشخوش روزگاری میرسدیا درد و غم طی میشودیا ...

دست سازه من
۹۴

دست سازه من

صبح شد بیدار شو،مهتاب بر بالین توست 🍂🍁آسمان با آن شکوهش،بهت ...
۱

صبح شد بیدار شو،مهتاب بر بالین توست 🍂🍁آسمان با آن شکوهش،بهت ...

🌿 بنمـا رخ که جهــانی به تو دل بسـپارد🍀 روی دامــان پر از مه...
۱

🌿 بنمـا رخ که جهــانی به تو دل بسـپارد🍀 روی دامــان پر از مه...

❣️#سلام_امام_زمانم❣️سلام ای همه #هَستیَم، تمام دلمسلام ای که...

❣️#سلام_امام_زمانم❣️سلام ای همه #هَستیَم، تمام دلمسلام ای که...

❣ #سلام_امام_زمانم❣ گفتـــند که ما رفتیم از کـــرده‌ی خود شـ...
۳

❣ #سلام_امام_زمانم❣ گفتـــند که ما رفتیم از کـــرده‌ی خود شـ...

❤️این #جمعه هم نیامدی آقا❤️🍃🌸از سر عادت و تکرار نوشتیم بیا🍃🌸...
۳

❤️این #جمعه هم نیامدی آقا❤️🍃🌸از سر عادت و تکرار نوشتیم بیا🍃🌸...

❣️ #سلام_امام_زمانم❣️🌻وسط جاذبه ی این همھ ࢪرنگ🍂نوڪࢪٺ تا به ا...
۱

❣️ #سلام_امام_زمانم❣️🌻وسط جاذبه ی این همھ ࢪرنگ🍂نوڪࢪٺ تا به ا...

❣️ #سلام_امام_زمانم❣️🌻وسط جاذبه ی این همھ ࢪرنگ🍂نوڪࢪٺ تا به ا...

❣️ #سلام_امام_زمانم❣️🌻وسط جاذبه ی این همھ ࢪرنگ🍂نوڪࢪٺ تا به ا...

#یاشریک_القرانپژمرده ام ای بهار کی می اییخورشید در انتظار کی...

#یاشریک_القرانپژمرده ام ای بهار کی می اییخورشید در انتظار کی...

حیف از این آقا ڪہ بی یاور میان ما رهاستبر دلش هر دم هجوم غصہ...
۵

حیف از این آقا ڪہ بی یاور میان ما رهاستبر دلش هر دم هجوم غصہ...

🍃🌸❣ #سلام_امام_زمانم❣🌼ز عاشقان شنیده‌ام🍂 #جمعه ظهور می کنی🍁ز...

🍃🌸❣ #سلام_امام_زمانم❣🌼ز عاشقان شنیده‌ام🍂 #جمعه ظهور می کنی🍁ز...

#پنج تن آل عبا#مربی-تنیس-تبریز#آموزش-تنیس#آکادمی-تنیس#پارتین...

#پنج تن آل عبا#مربی-تنیس-تبریز#آموزش-تنیس#آکادمی-تنیس#پارتین...

#پنج شنبه است  و هیچ عالمی خوب تر از جهنمِ داغِ گناه آغوش تو...

#پنج شنبه است و هیچ عالمی خوب تر از جهنمِ داغِ گناه آغوش تو...

❣ #سلام_امام_زمانم❣شوقِ دیدارِ تو سر رفت زِ پیمانه ماکِی قدم...

❣ #سلام_امام_زمانم❣شوقِ دیدارِ تو سر رفت زِ پیمانه ماکِی قدم...