پنجره (۲۳۸ تصویر)

هر ازچند گاهی که دلم می‌گیردراهی محله‌های قدیمی تهران می‌شوم...
۲

هر ازچند گاهی که دلم می‌گیردراهی محله‌های قدیمی تهران می‌شوم...

#پنجره....⛅-‌اونقدر آدما قبل من و توغصه خوردن، لب پنجره سیگا...
۲

#پنجره....⛅-‌اونقدر آدما قبل من و توغصه خوردن، لب پنجره سیگا...

این گلدان را کجای دلم بگذارم...
۵

این گلدان را کجای دلم بگذارم...

حرفی به من بزن...
۲

حرفی به من بزن...

زمان گذشت و شبروے شاخہ‌هاے لختِ اقاقے افتادشبپشتِ شیشہ‌هاے #...

زمان گذشت و شبروے شاخہ‌هاے لختِ اقاقے افتادشبپشتِ شیشہ‌هاے #...

#تنها یک #قهوه ساده نبود. #فنجانهایمان، #پنجره مان، #منظره م...
۱

#تنها یک #قهوه ساده نبود. #فنجانهایمان، #پنجره مان، #منظره م...

پشت این پنجره ها
۱

پشت این پنجره ها

عاشقم ...!!#اهل همین کوچه ی بن بست کناری که تو از #پنجره اش ...
۴

عاشقم ...!!#اهل همین کوچه ی بن بست کناری که تو از #پنجره اش ...

نانوساختمان

نانوساختمان

📷 #عکس_آزادشادمانیم که در سنگدلی چون دیوارباز هم پنجره‌ای در...

📷 #عکس_آزادشادمانیم که در سنگدلی چون دیوارباز هم پنجره‌ای در...

#دلم برای هم آغوشی باحرفهایِ خوببرای صداکردن هایِ نامِ #توتن...
۱

#دلم برای هم آغوشی باحرفهایِ خوببرای صداکردن هایِ نامِ #توتن...

دلتنگی
۱۰

دلتنگی

نقاشی با رنگ روغن  #نقاشی #رنگ_روغن #رنگ #رنگارنگ #شهر #خیاب...

نقاشی با رنگ روغن #نقاشی #رنگ_روغن #رنگ #رنگارنگ #شهر #خیاب...

🌵💚کاشکی بیایی وسلاح چشمانت را هم بیاوریقول می دهم کمتر جانم ...

🌵💚کاشکی بیایی وسلاح چشمانت را هم بیاوریقول می دهم کمتر جانم ...