پسرش (۱۵ تصویر)

#دانیال حکیمی و #پسرش دانا:white_smiling_face::smiling_face_...

#دانیال حکیمی و #پسرش دانا:white_smiling_face::smiling_face_...

#فاطمه گودرزی #پسرش وعروسش:purple_heart:

#فاطمه گودرزی #پسرش وعروسش:purple_heart:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#استوری #ریحانه #پسرش:purple_heart:

#استوری #ریحانه #پسرش:purple_heart:

پشت ویترین مغازه کفش‌فروشی ایستاده بود، قیمتها را می‌خواند و...

پشت ویترین مغازه کفش‌فروشی ایستاده بود، قیمتها را می‌خواند و...

آن روز که #پسرش می رفتنگاهش به قد و بالا و عزم راسخش بودآن ر...

آن روز که #پسرش می رفتنگاهش به قد و بالا و عزم راسخش بودآن ر...

خسته امخسته ام مثل جوانی که پس از سربازی بشنود دوستش از نامز...

خسته امخسته ام مثل جوانی که پس از سربازی بشنود دوستش از نامز...

آن روز که #پسرش می رفتنگاهش به قد و بالا و عزم راسخش بودآن ر...

آن روز که #پسرش می رفتنگاهش به قد و بالا و عزم راسخش بودآن ر...

#مادر است دیگردلش که تنگ میشوداز آن کوچه های تنگ پایین #شهرم...
۳

#مادر است دیگردلش که تنگ میشوداز آن کوچه های تنگ پایین #شهرم...

‍ #خسته ام مثل #جوانی که پس از #سربازیبشنــود یـک نفـر از #ن...
۳

‍ #خسته ام مثل #جوانی که پس از #سربازیبشنــود یـک نفـر از #ن...

#شقایق فراهانی و#پسرش#بازیگر#زن#معروف

#شقایق فراهانی و#پسرش#بازیگر#زن#معروف

.#خسته ام مثل #جوانی که پس از #سربازیبشنــود یـک نفـر از #نـ...
۲

.#خسته ام مثل #جوانی که پس از #سربازیبشنــود یـک نفـر از #نـ...