پریشان (۳۹ تصویر)

#پریشان #آفریدن #تنهایی #عکس_نوشته #تکست_خاص #تکست_ناب

#پریشان #آفریدن #تنهایی #عکس_نوشته #تکست_خاص #تکست_ناب

#قاصدک #پریشان  #تنهایی #عاشقانه #عشق #پروفایل #عکس_پروفایل ...

#قاصدک #پریشان #تنهایی #عاشقانه #عشق #پروفایل #عکس_پروفایل ...

🌹هر ڪه تشویشسر زلف پریشان تو دیدتا اَبد از دل اوفڪر #پریشان ...
۶۱

🌹هر ڪه تشویشسر زلف پریشان تو دیدتا اَبد از دل اوفڪر #پریشان ...

پریشان
۳

پریشان

برای صبح شدننہ بہ #خورشیــــد نیاز استنہ خنده های باد #چشم ه...
۶

برای صبح شدننہ بہ #خورشیــــد نیاز استنہ خنده های باد #چشم ه...

:black_heart_suit:️:leaf_fluttering_in_wind:[آن فروریختہ گُل...

:black_heart_suit:️:leaf_fluttering_in_wind:[آن فروریختہ گُل...

#پریشان کرده ای زلفت که ویران خانه ام سازی ندانستی که من جغد...
۵

#پریشان کرده ای زلفت که ویران خانه ام سازی ندانستی که من جغد...

مثل یک کودک بد خواب که بازیچه شدهخسته ام،خسته تر از آن کهبگو...

مثل یک کودک بد خواب که بازیچه شدهخسته ام،خسته تر از آن کهبگو...

هیچ حواسم نبود.... دوفنجان قهوه ریختم... درحالی که او دگر نی...

هیچ حواسم نبود.... دوفنجان قهوه ریختم... درحالی که او دگر نی...

#مجموع چه غم دارد از من که پریشانم  #مرتبط با پست قبلی  #پری...

#مجموع چه غم دارد از من که پریشانم #مرتبط با پست قبلی #پری...

به #یغما برده ای #شب را تو با آن موج موهایت #پریشان کرده ای ...
۱

به #یغما برده ای #شب را تو با آن موج موهایت #پریشان کرده ای ...

زندگی #درد قشنگیست به جز شبهایشکه بدون تو فقط #خواب #پریشان ...
۸

زندگی #درد قشنگیست به جز شبهایشکه بدون تو فقط #خواب #پریشان ...

مثل گیسویی که #باد آن را #پریشان می‌کند هر دلی را روزگاری #ع...

مثل گیسویی که #باد آن را #پریشان می‌کند هر دلی را روزگاری #ع...

#پریشان باد پیوسته               دل از زلف پریشانشوگر بر ناو...

#پریشان باد پیوسته دل از زلف پریشانشوگر بر ناو...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

instagram.com/a.taheri.esf#ع_طاهری #سکوت #تنهایی #اعتراض #ان...

instagram.com/a.taheri.esf#ع_طاهری #سکوت #تنهایی #اعتراض #ان...

#من" بی تو#پریشان #و "تو" #انگار نه انگار ...
۳۹

#من" بی تو#پریشان #و "تو" #انگار نه انگار ...

مو #پریشان کردی و #اشکم روان شد پای تو معنی این #جمله تجری ت...

مو #پریشان کردی و #اشکم روان شد پای تو معنی این #جمله تجری ت...