پریسا_زابلی_پور (۳۲۵ تصویر)

تجدید نظر در رابطه هایمان
۰

تجدید نظر در رابطه هایمان

🕊 شرافتمندند آدم‌هایی که شبیه‌حرف‌هایشان هستند،حتی اگرحرف‌ها...
۱۰

🕊 شرافتمندند آدم‌هایی که شبیه‌حرف‌هایشان هستند،حتی اگرحرف‌ها...

می شود آنقدر بوسه بارانم کنی که خواب ببرد مرا... ؟می شود جور...
۱

می شود آنقدر بوسه بارانم کنی که خواب ببرد مرا... ؟می شود جور...

آدم ها عوض نمیشوندفقط دلتنگ میشوندبر میگردندو دوباره از نو ب...
۱

آدم ها عوض نمیشوندفقط دلتنگ میشوندبر میگردندو دوباره از نو ب...

✐"خرداد"زنی ست بیرون آمده از دوگانگی و التهابمنطقی تربا جذبه...
۰

✐"خرداد"زنی ست بیرون آمده از دوگانگی و التهابمنطقی تربا جذبه...

بالاخره یاد میگیریرفتن اتفاقی ست اجتناب ناپذیرو پُر از منطق ...
۰

بالاخره یاد میگیریرفتن اتفاقی ست اجتناب ناپذیرو پُر از منطق ...

😍❤می شود آنقدر بوسه بارانم کنی که خواب ببرد مرا...؟می شود جو...
۴

😍❤می شود آنقدر بوسه بارانم کنی که خواب ببرد مرا...؟می شود جو...

دم ها متعلق به خودشانند !ما فقط می توانیم ؛دوستشان داشته باش...
۰

دم ها متعلق به خودشانند !ما فقط می توانیم ؛دوستشان داشته باش...

🌸🍃میخواهم با کمی دوست داشتن زندگی کنمزیر سایه خودم، رها از آ...
۰

🌸🍃میخواهم با کمی دوست داشتن زندگی کنمزیر سایه خودم، رها از آ...

🌸🍃آغوش بگشا❤️بگذار دست هایت درمانِ این شــ🌓ـبِ بی قرارِ مزمن...
۱

🌸🍃آغوش بگشا❤️بگذار دست هایت درمانِ این شــ🌓ـبِ بی قرارِ مزمن...

❤🍃توو زندگی یه روزایی میرسه که می فهمیهمین که صبح به زور پا ...
۰

❤🍃توو زندگی یه روزایی میرسه که می فهمیهمین که صبح به زور پا ...

❤🍃با خودم فکر می کنم چه میگویند اینها خطاب به محبوب رفته شان...
۰

❤🍃با خودم فکر می کنم چه میگویند اینها خطاب به محبوب رفته شان...

#پیشاپیش_سال_نو_مبارک😊✍تقویمِ نو ... دلم نیامد این‌ها را نگو...
۰

#پیشاپیش_سال_نو_مبارک😊✍تقویمِ نو ... دلم نیامد این‌ها را نگو...

ازش پرسیدم: این زخما کی خوب میشن؟گفت: نخواه که خوب بشن، بخوا...
۱

ازش پرسیدم: این زخما کی خوب میشن؟گفت: نخواه که خوب بشن، بخوا...

به خاطر خودت میگویمتنهایی کافه رفتن را یاد بگیرتنهایی مهمانی...
۰

به خاطر خودت میگویمتنهایی کافه رفتن را یاد بگیرتنهایی مهمانی...

#‌بخونید ‌:)میشه نری...؟حداقل حالا نرو، حالا که هوا سرده بذا...
۴۴

#‌بخونید ‌:)میشه نری...؟حداقل حالا نرو، حالا که هوا سرده بذا...

‌‌.تا به حال شده دوست داشتنت را قورت بدهی... لبخند بزنی... ب...
۱

‌‌.تا به حال شده دوست داشتنت را قورت بدهی... لبخند بزنی... ب...

یڪ وقت هاییآدم دلش می خواهد اجازه اش رابدهد دستِ ڪسیتا دلش ق...
۰

یڪ وقت هاییآدم دلش می خواهد اجازه اش رابدهد دستِ ڪسیتا دلش ق...