پروفایل_زیبا (۳۴۲ تصویر)

...🗣شاید سالها بعد پشت چراغ قرمز در یک روز بارانی صدای رادیو...
۲

...🗣شاید سالها بعد پشت چراغ قرمز در یک روز بارانی صدای رادیو...

.خودت باش؛خودِ خودت.برای دوست داشته شدن،نیازی به تظاهر نیست....

.خودت باش؛خودِ خودت.برای دوست داشته شدن،نیازی به تظاهر نیست....

نه نه...صبر كن!اون كفش هآىِ لعنتىِ رفتن رو چند لحظه از پات د...

نه نه...صبر كن!اون كفش هآىِ لعنتىِ رفتن رو چند لحظه از پات د...

#پروفایل_زیبا#محرم

#پروفایل_زیبا#محرم

#پروفایل_زیبا#محرم

#پروفایل_زیبا#محرم

#پروفایل_زیبا #محرم
۵

#پروفایل_زیبا #محرم

ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ " : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾ...
۳

ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ " : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾ...

#پروفایل_زیبا #خلاقیت #هنر #جذاب

#پروفایل_زیبا #خلاقیت #هنر #جذاب

#پروفایل_زیبا #جوکر #هنر #خلاقیت #جذاب
۱

#پروفایل_زیبا #جوکر #هنر #خلاقیت #جذاب

👑شکفته شدن گل مهر وجودت در پر مهر ترین ماه سال ،که مهرش رابه...
۲

👑شکفته شدن گل مهر وجودت در پر مهر ترین ماه سال ،که مهرش رابه...

#پروفایل_دخترونه #پروفایل_خاص #پروفایل_شیک #پروفایلدخترونه #...

#پروفایل_دخترونه #پروفایل_خاص #پروفایل_شیک #پروفایلدخترونه #...

#پروفایل_دخترونه #پروفایل_خاص #پروفایل_شیک #پروفایلدخترونه #...

#پروفایل_دخترونه #پروفایل_خاص #پروفایل_شیک #پروفایلدخترونه #...

#پروفایل_دخترونه #پروفایل_خاص #پروفایل_شیک #پروفایلدخترونه #...

#پروفایل_دخترونه #پروفایل_خاص #پروفایل_شیک #پروفایلدخترونه #...

#پروفایل_دخترونه #پروفایل_خاص #پروفایل_شیک #پروفایلدخترونه #...

#پروفایل_دخترونه #پروفایل_خاص #پروفایل_شیک #پروفایلدخترونه #...