پروفایل_خاص (۱۸۶۴ تصویر)

#تلنگرحاج قاسم درونم میگه:شماتومجازی خودتو‌کنترل‌کن👌🏻نمیخادن...
۱

#تلنگرحاج قاسم درونم میگه:شماتومجازی خودتو‌کنترل‌کن👌🏻نمیخادن...

من هیچ وقت سرمو خم نمیکنم تاجم میفته 👑

من هیچ وقت سرمو خم نمیکنم تاجم میفته 👑

جاده های زندگی را خدا هموار می کندکار ما فقط برداشتن سنگ ریز...

جاده های زندگی را خدا هموار می کندکار ما فقط برداشتن سنگ ریز...

انسان های ساده را احمق فرض نکنیدباور کنید آنها خودشان نخواست...

انسان های ساده را احمق فرض نکنیدباور کنید آنها خودشان نخواست...

چقدر این سر بالایی ها ادامه دارند؟من از زندگی که هیچ...پاهای...

چقدر این سر بالایی ها ادامه دارند؟من از زندگی که هیچ...پاهای...

شاید عشق همین باشدکه مندلتنگ وارو دلتنگ وار تنها به دوست داش...

شاید عشق همین باشدکه مندلتنگ وارو دلتنگ وار تنها به دوست داش...

حس خوبیه وقتی به کسی میگی خوبی میگه نه این ینی روت حساب کرده...

حس خوبیه وقتی به کسی میگی خوبی میگه نه این ینی روت حساب کرده...

ᎶᎾᎾᎠ  ᏆhᎥᏁᎶs  shᎾuᏞᎠ  ᏞᎪsᏆ  fᎾᏒᎬᏉᎬᏒ ᏞᎥᏦᎬ  ᎽᎾu  jusᏆ  ᎽᎾu چیز...

ᎶᎾᎾᎠ ᏆhᎥᏁᎶs shᎾuᏞᎠ ᏞᎪsᏆ fᎾᏒᎬᏉᎬᏒ ᏞᎥᏦᎬ ᎽᎾu jusᏆ ᎽᎾu چیز...

مرا با برکه ‌ام بگذار، دریا ارمغانِ توبگو جوی حقیریآرزوی رود...

مرا با برکه ‌ام بگذار، دریا ارمغانِ توبگو جوی حقیریآرزوی رود...

ای کاش بی باران نماند،چتری که ما را با هم به منزل می‌رساند!....
۲

ای کاش بی باران نماند،چتری که ما را با هم به منزل می‌رساند!....

تگش کن 😍♥️.رادیوی زندگی منروی موجِ خنده‌های توستبخند که بودن...

تگش کن 😍♥️.رادیوی زندگی منروی موجِ خنده‌های توستبخند که بودن...

اسمشو لو بده! 😍♥️می خواهم اسم تو را لو بدهمقرارهای مخفیمان ر...
۵

اسمشو لو بده! 😍♥️می خواهم اسم تو را لو بدهمقرارهای مخفیمان ر...

♥️ تگش کن ♥️.ﻭﻗﺘﯽ ڪہ زیاد ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ،ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﭼ...
۸

♥️ تگش کن ♥️.ﻭﻗﺘﯽ ڪہ زیاد ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ،ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﯽ…ﭼ...

تگش کن 😍♥️همیشه فکر میکردم چشم های رنگی خاص اند !اینکه مرد ر...

تگش کن 😍♥️همیشه فکر میکردم چشم های رنگی خاص اند !اینکه مرد ر...

بآ تُو از هیچ چیز ترسی نَدآرم!♥️‌‌‌‌‌‌♡‎عشقتون رو تگ کنید. ....
۱۱

بآ تُو از هیچ چیز ترسی نَدآرم!♥️‌‌‌‌‌‌♡‎عشقتون رو تگ کنید. ....

‌‌‌ ‌ ‌ ‌𝑏𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑖 𝑙𝑖𝑣𝑒‌! ‌ ‌‌ ‌ ‌تو دَلیل شو، من زندگی ...
۵

‌‌‌ ‌ ‌ ‌𝑏𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑖 𝑙𝑖𝑣𝑒‌! ‌ ‌‌ ‌ ‌تو دَلیل شو، من زندگی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...
۱

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...
۱

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...

#پست_جدید #دخترونه #عشق #عاشقانه #تکست_خاص #خاصترین #تنهایی ...