پرهیز (۶۶ تصویر)

حیف، با این ڪه #دوستت_دارمسهم #دستانم از تــو #پرهیز است! #ق...

حیف، با این ڪه #دوستت_دارمسهم #دستانم از تــو #پرهیز است! #ق...

:calendar:  #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۸ هجری شمس...

:calendar: #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۸ هجری شمس...

:calendar:  #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۸ هجری شمس...

:calendar: #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۸ هجری شمس...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۶ اسفند  ۱۳۹۸ ه...
۸

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ ه...

:rose: امام کاظم (ع) می فرمایند:‌:heavy_exclamation_mark_sym...

:rose: امام کاظم (ع) می فرمایند:‌:heavy_exclamation_mark_sym...

:calendar:  #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبهپنجم اسفند ۱۳۹۸ هجری ش...

:calendar: #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبهپنجم اسفند ۱۳۹۸ هجری ش...

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبهسوم اسفند ۱۳۹۸ هجری شمسی۲...

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبهسوم اسفند ۱۳۹۸ هجری شمسی۲...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۲۹ بهمن  ۱۳۹۸ ه...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ه...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۲۲ بهمن  ۱۳۹۸ ه...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ه...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۱۵ بهمن  ۱۳۹۸ ه...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ه...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:heavy_large_circle:️قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَب...
۲

:heavy_large_circle:️قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَب...

#راستی در #گفتار موجب جلب #اعتماد و کسب جایگاه #عمومی #مثبت ...
۱

#راستی در #گفتار موجب جلب #اعتماد و کسب جایگاه #عمومی #مثبت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala