پرهیز (۶۶ تصویر)

حیف، با این ڪه #دوستت_دارمسهم #دستانم از تــو #پرهیز است! #ق...
۰

حیف، با این ڪه #دوستت_دارمسهم #دستانم از تــو #پرهیز است! #ق...

:calendar:  #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۸ هجری شمس...
۰

:calendar: #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۸ هجری شمس...

:calendar:  #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۸ هجری شمس...
۰

:calendar: #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۸ هجری شمس...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۶ اسفند  ۱۳۹۸ ه...
۸

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ ه...

:rose: امام کاظم (ع) می فرمایند:‌:heavy_exclamation_mark_sym...
۰

:rose: امام کاظم (ع) می فرمایند:‌:heavy_exclamation_mark_sym...

:calendar:  #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبهپنجم اسفند ۱۳۹۸ هجری ش...
۰

:calendar: #تقویم_اسلامی_نجومی_دوشنبهپنجم اسفند ۱۳۹۸ هجری ش...

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبهسوم اسفند ۱۳۹۸ هجری شمسی۲...
۰

:calendar: #تقویم_نجومی_اسلامی_شنبهسوم اسفند ۱۳۹۸ هجری شمسی۲...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۲۹ بهمن  ۱۳۹۸ ه...
۰

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ه...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۲۲ بهمن  ۱۳۹۸ ه...
۰

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ه...

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۱۵ بهمن  ۱۳۹۸ ه...
۰

:cherry_blossom: #تقویم_اسلامی_نجومی_سه_شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ه...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:heavy_large_circle:️قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَب...
۲

:heavy_large_circle:️قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَب...

#راستی در #گفتار موجب جلب #اعتماد و کسب جایگاه #عمومی #مثبت ...
۱

#راستی در #گفتار موجب جلب #اعتماد و کسب جایگاه #عمومی #مثبت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...