پدافندی (۹ تصویر)

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...
۱

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

#سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسانی درباره #هواپ...

#سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسانی درباره #هواپ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

شهید احمد صادقی نزدیک کله قندی خط #پدافندی داشتند. یک بی تی ...
۱

شهید احمد صادقی نزدیک کله قندی خط #پدافندی داشتند. یک بی تی ...

با توجه به تاریکی هوا و فرا رسیدن شب ، کم کم از شدت درگیری ه...
۱۵

با توجه به تاریکی هوا و فرا رسیدن شب ، کم کم از شدت درگیری ه...