پای_تاول_زده (۱ تصویر)

#پای_تاول_زدهپایش تاول‌زده بود؛ گریه می‌کرد؛ رفقا مسخره‌اش م...
۱

#پای_تاول_زدهپایش تاول‌زده بود؛ گریه می‌کرد؛ رفقا مسخره‌اش م...