پاک (۴۱۷ تصویر)

#دل #پاک #خطا #سادگی #تکست_خاص #تکست_ناب #تنهایی

#دل #پاک #خطا #سادگی #تکست_خاص #تکست_ناب #تنهایی

#(اعتماد) تو یع رابطه #پاک بع این نیس کع فقد #ادعاشو داشتع ب...
۲

#(اعتماد) تو یع رابطه #پاک بع این نیس کع فقد #ادعاشو داشتع ب...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا"س"❤ ولــنتـ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا"س"❤ ولــنتـ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا"س"❤ ولــنتـ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا"س"❤ ولــنتـ...

#نوردیده_ام خوب نگاه کن. خورشید با #طلوعش به تو لبخند می زند...

#نوردیده_ام خوب نگاه کن. خورشید با #طلوعش به تو لبخند می زند...

❤️میگویند زندگیت را❤️پایِ یڪ “نفــــر” نگذار❤️ڪاش مےدانستند ...
۶

❤️میگویند زندگیت را❤️پایِ یڪ “نفــــر” نگذار❤️ڪاش مےدانستند ...