پاسداری (۲۹ تصویر)

❲‌ اما فاطمه (س) به خوبی یادمان داد که چگونه از #امام خود #پ...

❲‌ اما فاطمه (س) به خوبی یادمان داد که چگونه از #امام خود #پ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

حاج کاظم فرامرزی:" بازمانده نسلی هستیم‌ کهنه برای مسئولیت بل...
۱

حاج کاظم فرامرزی:" بازمانده نسلی هستیم‌ کهنه برای مسئولیت بل...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:مثل بچه #بسیجی ها ز...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:مثل بچه #بسیجی ها ز...

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهدا رفته اند اما #حقیقت...
۵

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهدا رفته اند اما #حقیقت...

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهدا رفته اند اما #حقیقت...
۸

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهدا رفته اند اما #حقیقت...

سوم و چهارم شعبان المعظم روز پاسدار و روز جانباز مبارک باد.‌...

سوم و چهارم شعبان المعظم روز پاسدار و روز جانباز مبارک باد.‌...

#پاسداری حد و مرز نداردچه در نقطه #صفر_مرزیچه در #سوریه_و_عر...

#پاسداری حد و مرز نداردچه در نقطه #صفر_مرزیچه در #سوریه_و_عر...

شهید قربان بابکی #گچ‌کار بود. شهید پرویز بازدار #حلب‌کوب بود...

شهید قربان بابکی #گچ‌کار بود. شهید پرویز بازدار #حلب‌کوب بود...

#برگی_از_زندگی_شهدا سیدمحمدحسین سال ۷۰ در شاهرود به دنیا آمد...

#برگی_از_زندگی_شهدا سیدمحمدحسین سال ۷۰ در شاهرود به دنیا آمد...

:down-pointing_red_triangle:بهترین توصیف برای مقام #پاسداری ...
۲

:down-pointing_red_triangle:بهترین توصیف برای مقام #پاسداری ...

درچندین ماه گذشته نشستی از سوی انجمنی به نام زروان به نام "ن...
۲

درچندین ماه گذشته نشستی از سوی انجمنی به نام زروان به نام "ن...

اون #پاسداری که امروز خونش ریخته شد نگاه نکرد مجلس دست کدوم ...

اون #پاسداری که امروز خونش ریخته شد نگاه نکرد مجلس دست کدوم ...

:camera_with_flash: شهید جواد تیموری،پاسدار حفاظت مجلس همون ...
۱

:camera_with_flash: شهید جواد تیموری،پاسدار حفاظت مجلس همون ...