پاره (۲۶ تصویر)

#مادرها شبیه📿 #نخ تسبیح می مانندبه نسبت #دانه ها کمتر #خودنم...
۱

#مادرها شبیه📿 #نخ تسبیح می مانندبه نسبت #دانه ها کمتر #خودنم...

⛔️تصویر#دلخراش عکس یادگاری #سرباز #آمریکایی درحال #پاره کردن...
۵

⛔️تصویر#دلخراش عکس یادگاری #سرباز #آمریکایی درحال #پاره کردن...

🍂در فراقِ #دوستان آخـر زِ ما چیزی نماند ...🍃هر کہ #رفت از هس...

🍂در فراقِ #دوستان آخـر زِ ما چیزی نماند ...🍃هر کہ #رفت از هس...

فاطمیه
۳

فاطمیه

خوبه وقت بزارید #بخونیم بلکه #شاد بشید و#بخند ید☹😄دختره به د...

خوبه وقت بزارید #بخونیم بلکه #شاد بشید و#بخند ید☹😄دختره به د...

﷽⏺ قوانین سختگیرانه دانشگاه های ... ؟؟۱_ لباسی که بطور نامنا...
۱۰

﷽⏺ قوانین سختگیرانه دانشگاه های ... ؟؟۱_ لباسی که بطور نامنا...

سیاوش یزدانی، بعد از هر بار روبرو شدن با پرسپولیس #پاره #پور...
۲

سیاوش یزدانی، بعد از هر بار روبرو شدن با پرسپولیس #پاره #پور...

از کسانی #تعجب میکنم که...سر ماجرای حمله #اعراب به #ایران خو...
۱۶

از کسانی #تعجب میکنم که...سر ماجرای حمله #اعراب به #ایران خو...

شب همتون بخیر و نامجونی:face_with_tears_of_joy::face_with_te...
۸

شب همتون بخیر و نامجونی:face_with_tears_of_joy::face_with_te...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:purple_heart::maple_leaf: #پاره ی تن جان،قبل از هر نصیحت،تو...
۲

:purple_heart::maple_leaf: #پاره ی تن جان،قبل از هر نصیحت،تو...

#kiskiri:grinning_face_with_smiling_eyes::splashing_sweat_sy...
۳

#kiskiri:grinning_face_with_smiling_eyes::splashing_sweat_sy...

:black_telephone:️زنگ عبرت : بعضی ها از قتل #طلبه_همدانی خوش...
۱

:black_telephone:️زنگ عبرت : بعضی ها از قتل #طلبه_همدانی خوش...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

به امید کامبک و ستاره سوم رفتن ولی یه قیمه هم نتونستن بگیرن:...
۳۸

به امید کامبک و ستاره سوم رفتن ولی یه قیمه هم نتونستن بگیرن:...

:sheep::wolf_face::sheep::wolf_face::sheep::wolf_face::sheep...
۲

:sheep::wolf_face::sheep::wolf_face::sheep::wolf_face::sheep...

#دلنوشتههی #مینویسم ...هی #پاک میکنم...هی #مینویسم ...هی #پا...

#دلنوشتههی #مینویسم ...هی #پاک میکنم...هی #مینویسم ...هی #پا...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: #اینجا_ایران_است :smiling_...
۴

:diamond_shape_with_a_dot_inside: #اینجا_ایران_است :smiling_...

#من... #نه #چشام #سگ #داره! #نه #روزی #هفت #مرتبه #رنگ #ناخن...
۲۹

#من... #نه #چشام #سگ #داره! #نه #روزی #هفت #مرتبه #رنگ #ناخن...

#گاه_بایدگاه باید از جماعت #دور بودگاه باید اندکی #مغرور بود...
۱

#گاه_بایدگاه باید از جماعت #دور بودگاه باید اندکی #مغرور بود...