پائولو_کوئیلو (۱۹۴ تصویر)

زمين بهشت مي شود روزي كه مردم بفهمند هيچ چيز عيب نيست جز قضا...

زمين بهشت مي شود روزي كه مردم بفهمند هيچ چيز عيب نيست جز قضا...

نگذار زخم‌هایت، تو را به کسی که نیستی تبدیل کند!#پائولو_کوئی...

نگذار زخم‌هایت، تو را به کسی که نیستی تبدیل کند!#پائولو_کوئی...

من نه در گذشته زندگی می کنم و نه در آینده. من فقط زمان حال ر...
۶

من نه در گذشته زندگی می کنم و نه در آینده. من فقط زمان حال ر...

#معرفی_کتابیه رمان محشرررررر و عالیییی😍😍این رمان درباره چوپا...

#معرفی_کتابیه رمان محشرررررر و عالیییی😍😍این رمان درباره چوپا...

آدم‌هایی هستند که وقتی خوشحالی، کنارت نیستند، چون حسودند...و...

آدم‌هایی هستند که وقتی خوشحالی، کنارت نیستند، چون حسودند...و...

کودکی از مسئول سیرکی پرسید:چرا فیل به این بزرگی را با طنابی ...
۱۵

کودکی از مسئول سیرکی پرسید:چرا فیل به این بزرگی را با طنابی ...

وقتت را با توضیح دادن هدر نده !مردم فقط چیزی را میشنوند که م...

وقتت را با توضیح دادن هدر نده !مردم فقط چیزی را میشنوند که م...

آدم‌هایی هستند که وقتی خوشحالی،کنارت نیستند، چون حسودندوقتی ...

آدم‌هایی هستند که وقتی خوشحالی،کنارت نیستند، چون حسودندوقتی ...

کسي که واقعا دوستتان داشته باشد ، تحت هیچ شرایطياز شما نخواه...
۳

کسي که واقعا دوستتان داشته باشد ، تحت هیچ شرایطياز شما نخواه...

آدم هایی
۴

آدم هایی

از زبان یک #سکس_وُرکِر (فاحشه):برای اینکه یک ساعت با مردی بگ...
۶

از زبان یک #سکس_وُرکِر (فاحشه):برای اینکه یک ساعت با مردی بگ...

‏همیشه می‌ترسم کسانی رو که دوست دارم یه روز از دست بدم ؛ اما...

‏همیشه می‌ترسم کسانی رو که دوست دارم یه روز از دست بدم ؛ اما...

#بریده_کتابمردم جوری وانمود می کنند و حرف می زنند که انگار ه...

#بریده_کتابمردم جوری وانمود می کنند و حرف می زنند که انگار ه...

‌عشق یک کلمه است#تا_وقتی_که_یک_نفر_بیاید_و_به_آن_معنی_ببخشد#...

‌عشق یک کلمه است#تا_وقتی_که_یک_نفر_بیاید_و_به_آن_معنی_ببخشد#...

خدا عادل نبود
۱

خدا عادل نبود

وقتی احساس من شبیه احساس کسی نیست، مطلقاً هیچ کس نمی‌تواند ب...

وقتی احساس من شبیه احساس کسی نیست، مطلقاً هیچ کس نمی‌تواند ب...

وقتی احساس من شبیه احساس کسی نیست، مطلقاً هیچ کس نمی‌تواند ب...

وقتی احساس من شبیه احساس کسی نیست، مطلقاً هیچ کس نمی‌تواند ب...