پائولو_کوئلیو (۱۶۶ تصویر)

الان فقط نیاز دارم بغلم کنی حرکتی به قدمت خود بشریت که معنای...
۲۱

الان فقط نیاز دارم بغلم کنی حرکتی به قدمت خود بشریت که معنای...

یک افسانه‌ی صحرایی ، از مردی می‌گوید که می‌خواست به واحه‌ی د...

یک افسانه‌ی صحرایی ، از مردی می‌گوید که می‌خواست به واحه‌ی د...

#Diyare_kurdهیچ کس نباید از خودش بپرسد: چرا خوشبخت نیستم؟ وی...

#Diyare_kurdهیچ کس نباید از خودش بپرسد: چرا خوشبخت نیستم؟ وی...

#Diyare_kurdهیچکس نمیتواند همیشه خوشحال باشد !من باید یاد بگ...

#Diyare_kurdهیچکس نمیتواند همیشه خوشحال باشد !من باید یاد بگ...

#Diyare_kurdهر جا قلبت باشد گنجت هم همانجاست. قلب تو زنده اس...

#Diyare_kurdهر جا قلبت باشد گنجت هم همانجاست. قلب تو زنده اس...

همین حالااا انجامش بده

همین حالااا انجامش بده

یک روز به خودت می آیی

یک روز به خودت می آیی

#Diyare_kurdدر کنار ساحل قدم می زدم و میخواستم به جایی دیگر ...

#Diyare_kurdدر کنار ساحل قدم می زدم و میخواستم به جایی دیگر ...

‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌#Diyare_kurd#معرفی_کتاب مجموعه ای است از قصه های...

‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌#Diyare_kurd#معرفی_کتاب مجموعه ای است از قصه های...

من از تنهایی نمی‌ترسم،از فریب دادن خودم می‌ترسم.می‌ترسم به و...
۴

من از تنهایی نمی‌ترسم،از فریب دادن خودم می‌ترسم.می‌ترسم به و...

#معرفی_کتابدر کنار ساحل قدم می زدم و میخواستم به جایی دیگر ب...
۳

#معرفی_کتابدر کنار ساحل قدم می زدم و میخواستم به جایی دیگر ب...

‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌#Diyare_kurdهنگامی‌که همه روزها یکسان باشد،...

‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌#Diyare_kurdهنگامی‌که همه روزها یکسان باشد،...

#معرفی_کتابدیوانه بمانید، اما مانند عاقلان رفتار کنید.خطر مت...
۴

#معرفی_کتابدیوانه بمانید، اما مانند عاقلان رفتار کنید.خطر مت...

#آرامش💞⛅منِ واقعی چیست؟ همان چیزی است که تو هستینه آن چیزی ک...
۱۰

#آرامش💞⛅منِ واقعی چیست؟ همان چیزی است که تو هستینه آن چیزی ک...

هنگامی که آرزوی چیزی را دارید سراسر کیهان همدست می شود ،تا ب...
۱

هنگامی که آرزوی چیزی را دارید سراسر کیهان همدست می شود ،تا ب...

عشق یعنی شادی! خودتان را متقاعد نکنید که رنج کشیدن بخشی از آ...

عشق یعنی شادی! خودتان را متقاعد نکنید که رنج کشیدن بخشی از آ...