وینستون_چرچیل (۴۲ تصویر)

وقتی تحصیل کرده هستید؛
که بتوانید
تقریبا هر حرفی را بشنوید 
...
۱

وقتی تحصیل کرده هستید؛ که بتوانید تقریبا هر حرفی را بشنوید  ...

از مخالفـــت نهراسیدبادبادك تنهــا زمانـے می تواند بالا رود ...
۲

از مخالفـــت نهراسیدبادبادك تنهــا زمانـے می تواند بالا رود ...

وقتی دری بسته می‌شود ، درِ دیگری باز می‌شود ولی آنقدر با تاس...
۹

وقتی دری بسته می‌شود ، درِ دیگری باز می‌شود ولی آنقدر با تاس...

زنان یک جامعه را محدود کنید ، آن ها را تو سری خور و حقیر کنی...
۲۱

زنان یک جامعه را محدود کنید ، آن ها را تو سری خور و حقیر کنی...

:small_blue_diamond: متن سنگ قبر تعدادی از بزرگان تاریخ #حاف...

:small_blue_diamond: متن سنگ قبر تعدادی از بزرگان تاریخ #حاف...

شما دشمنانی دارید؟بسیار خوب،این نشان می دهدروزی جایی در زندگ...

شما دشمنانی دارید؟بسیار خوب،این نشان می دهدروزی جایی در زندگ...

:gem_stone:زنان یک جامعه را محدود کنید، آنها را تو سری خور و...

:gem_stone:زنان یک جامعه را محدود کنید، آنها را تو سری خور و...

هرگز به مقصدتان نخواهید رسید اگر بایستید برای هر سگی که پارس...
۱

هرگز به مقصدتان نخواهید رسید اگر بایستید برای هر سگی که پارس...

برای هیچ متعصبی دلیل نیاور!با او مجادله نکن،او جبهه می گیردک...

برای هیچ متعصبی دلیل نیاور!با او مجادله نکن،او جبهه می گیردک...

مردم  جامعه بیگناه نیستند انها دقیقا شریک جرم هستند دیکتاتور...

مردم جامعه بیگناه نیستند انها دقیقا شریک جرم هستند دیکتاتور...

Mehrabi:#حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد،#دروغ نیمی از جهان را د...

Mehrabi:#حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد،#دروغ نیمی از جهان را د...

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند وطن‌شان نیست بلکه ابتدا...

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند وطن‌شان نیست بلکه ابتدا...

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند وطن‌شان نیست بلکه ابتدا...

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند وطن‌شان نیست بلکه ابتدا...

دشمن داری؟!خوبه...دشمن داشتن معنیش اینهیه جایی در زندگیتپای ...

دشمن داری؟!خوبه...دشمن داشتن معنیش اینهیه جایی در زندگیتپای ...

مردمی که در آرزوی آب و برق مجانی انقـلاب میکنند باید وسط چله...
۲

مردمی که در آرزوی آب و برق مجانی انقـلاب میکنند باید وسط چله...

سیاست یعنی؛طوری به مردمبگویی بروید به جهنمیکه برای آنها این ...
۴

سیاست یعنی؛طوری به مردمبگویی بروید به جهنمیکه برای آنها این ...

طرز برخورد؛چیز کوچکی است که باعثِ تغییرات بزرگ می‌شود.#وینست...

طرز برخورد؛چیز کوچکی است که باعثِ تغییرات بزرگ می‌شود.#وینست...

وقتــی تحصیل کرده هستیدکـــه بتوانیدتقریبا هر حرفـی را بشنوی...
۱۲

وقتــی تحصیل کرده هستیدکـــه بتوانیدتقریبا هر حرفـی را بشنوی...

#وینستون_چرچیلشما در جنگ یکبار میمیریدولی در سیاستبارها و با...

#وینستون_چرچیلشما در جنگ یکبار میمیریدولی در سیاستبارها و با...