وهم (۱۲ تصویر)

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #سالگرد #پیروزی #انقلاب_اسلامی #ای...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #سالگرد #پیروزی #انقلاب_اسلامی #ای...

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیبشوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندمکتلج ...
۳

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیبشوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندمکتلج ...

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیبشوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندمکتلج ...

ها یروحی شوکت یصفالج #حبیبشوکت أشوفن #عینی ما تبجی #ندمکتلج ...

:memo: نامۀ همسر شهید مدافع حرم(شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے...
۱

:memo: نامۀ همسر شهید مدافع حرم(شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے...

ماجرای #منو_تو، باور باورها نیستماجراییست ک در #حافظه‌ ئ دنی...
۱۲

ماجرای #منو_تو، باور باورها نیستماجراییست ک در #حافظه‌ ئ دنی...

#آزادی انسان در آزادی از تعلقات انسانی است و آن آزادی که در ...
۶

#آزادی انسان در آزادی از تعلقات انسانی است و آن آزادی که در ...