وقتی (۴۳۲ تصویر)

#وقتی منظرم گوشیم شارژ بشه...😐😒😖👊#دلبر💏                     ...
۴

#وقتی منظرم گوشیم شارژ بشه...😐😒😖👊#دلبر💏 ...

#وقتی کشیدمش فک نمیکردم این همه احساس داشته باشه لعنتی...😐😄😍...

#وقتی کشیدمش فک نمیکردم این همه احساس داشته باشه لعنتی...😐😄😍...

#وقتی از عشقت جدا میشی...اولش داغی...میگی بیخیال باو دنیا رو...
۱

#وقتی از عشقت جدا میشی...اولش داغی...میگی بیخیال باو دنیا رو...

#وقتی می‌شود #شهید شد و نشد#زندگی حسابی کسل کننده می‌شود..🌹#...

#وقتی می‌شود #شهید شد و نشد#زندگی حسابی کسل کننده می‌شود..🌹#...

#وقتی‌میخندی‌خیلی‌خوشگلتری‌رفیق 😊😉
۲

#وقتی‌میخندی‌خیلی‌خوشگلتری‌رفیق 😊😉

#وقتی‌میخندی‌خیلی‌خوشگلتری‌رفیق 😊😉
۱

#وقتی‌میخندی‌خیلی‌خوشگلتری‌رفیق 😊😉

#وقتی‌میخندی‌خیلی‌خوشگلتری‌رفیق 😊😉

#وقتی‌میخندی‌خیلی‌خوشگلتری‌رفیق 😊😉

زندگی چون موقت است پس بگذار لبخند تو همیشگی باشد

زندگی چون موقت است پس بگذار لبخند تو همیشگی باشد

اتفاقهایی توی #زندگی هستند که اگر #بیفتند#دست من را #میگیرند...
۱

اتفاقهایی توی #زندگی هستند که اگر #بیفتند#دست من را #میگیرند...

بفرمایید میوه ...😊آماده کردم تا همسرجان تشریف بیارن از سرکار...
۱۸

بفرمایید میوه ...😊آماده کردم تا همسرجان تشریف بیارن از سرکار...

#وقتی #غمگین #هستید،#دنیا #شما #را #به #مسخره #میگیرد#وقتی #...
۱۳

#وقتی #غمگین #هستید،#دنیا #شما #را #به #مسخره #میگیرد#وقتی #...

#وقتی دوخانم واسه چندلحظه توکوچه میخان باهم بحرفن😁😂😜

#وقتی دوخانم واسه چندلحظه توکوچه میخان باهم بحرفن😁😂😜

#دوست تایم #وقتی دورهمی مون 3 نفره میشه 😍😍😍 #خاص

#دوست تایم #وقتی دورهمی مون 3 نفره میشه 😍😍😍 #خاص

#وقتی میخوای غذا سفارش بدی و پیش خودت تمرین میکنی وقتی زنگ ز...
۴

#وقتی میخوای غذا سفارش بدی و پیش خودت تمرین میکنی وقتی زنگ ز...