وطن_پرستی (۲۳ تصویر)

شهید نسیم افغانی که بود

شهید نسیم افغانی که بود

#در_محضر_پدر 🌙📖الامام علی علیه السلام : مِن کَرَمِ المَرءِ ب...

#در_محضر_پدر 🌙📖الامام علی علیه السلام : مِن کَرَمِ المَرءِ ب...

#خادم_خاص_امام_رضا #پلیس #امنیت #ایران #ناجا #نوپو #نیروی_پا...

#خادم_خاص_امام_رضا #پلیس #امنیت #ایران #ناجا #نوپو #نیروی_پا...

شمایی که همش" #کوروش کوروش "میگی چرا حتی یکی از #صفات #کوروش...
۲۵

شمایی که همش" #کوروش کوروش "میگی چرا حتی یکی از #صفات #کوروش...

از نامدارانِ تاریخ که بگذریم هزاران کس بودند که حتی نامی از ...

از نامدارانِ تاریخ که بگذریم هزاران کس بودند که حتی نامی از ...

سرزمینم...تو را چه شده که از نجیب‌ترین تحفه‌ی آسمان هم زخم م...

سرزمینم...تو را چه شده که از نجیب‌ترین تحفه‌ی آسمان هم زخم م...

ای سرزمین...کدام فرزندها، در کدام نسل، تو را آزاد، آباد و سر...
۲

ای سرزمین...کدام فرزندها، در کدام نسل، تو را آزاد، آباد و سر...

فرزندان عزیز وطنبا چشمانی باز و بیدار مراقب خانه کهنسال خود ...

فرزندان عزیز وطنبا چشمانی باز و بیدار مراقب خانه کهنسال خود ...

تحمل گرسنگی یکی از وظایف وطن پرستی افراد شد. بیلبوردها با شع...

تحمل گرسنگی یکی از وظایف وطن پرستی افراد شد. بیلبوردها با شع...

:round_pushpin: امروز سالگرد جدا شدن استان #بحرین از #ایران ...

:round_pushpin: امروز سالگرد جدا شدن استان #بحرین از #ایران ...

وقتی مدعیان #ملی_گرایی دلشان برای غرب قنج میزد، و مدعیان #وط...

وقتی مدعیان #ملی_گرایی دلشان برای غرب قنج میزد، و مدعیان #وط...

#پایتخت_غیرت " حوری " شاید فرزند من را شاید فرزند تو را خطاب...
۴

#پایتخت_غیرت " حوری " شاید فرزند من را شاید فرزند تو را خطاب...

وقتی مدعیان #ملی_گرایی دلشان برای غرب قنج میزد، و مدعیان #وط...

وقتی مدعیان #ملی_گرایی دلشان برای غرب قنج میزد، و مدعیان #وط...

...وقتی مدعیان #ملی_گرایی دلشان برای غرب قنج میزد، و مدعیان ...
۲

...وقتی مدعیان #ملی_گرایی دلشان برای غرب قنج میزد، و مدعیان ...

تاریخ گواهی خواهد داد وقتی مدعیان #ملی_گرایی دلشان برای غرب ...

تاریخ گواهی خواهد داد وقتی مدعیان #ملی_گرایی دلشان برای غرب ...

ما برای پرسیدن نام #گُلی_ناشناسچه سفرها کرده‌ایمما برای بوسی...
۲

ما برای پرسیدن نام #گُلی_ناشناسچه سفرها کرده‌ایمما برای بوسی...

لطفا بخونین#ایستگاه_تلنگرکشوری داریم که برخی در آن::large_re...
۲

لطفا بخونین#ایستگاه_تلنگرکشوری داریم که برخی در آن::large_re...

‍ #ساندیس_خور!.بهمون میگن ساندیس خور! میگن #ریش شما بخاطر من...
۱

‍ #ساندیس_خور!.بهمون میگن ساندیس خور! میگن #ریش شما بخاطر من...

‍ #ساندیس_خور!.بهمون میگن ساندیس خور! میگن #ریش شما بخاطر من...

‍ #ساندیس_خور!.بهمون میگن ساندیس خور! میگن #ریش شما بخاطر من...

#ایستگاه_تلنگر:down-pointing_red_triangle:عجایب جهان اینجاست...
۳

#ایستگاه_تلنگر:down-pointing_red_triangle:عجایب جهان اینجاست...

digikala