وصله (۷ تصویر)

#هیچ کس به ما نگفت به کارِ هم ، کار نداشته باشیم ، که با #کو...

#هیچ کس به ما نگفت به کارِ هم ، کار نداشته باشیم ، که با #کو...

#ساده_زیستی #رهبر #دمپایی #وصله #بستن #کامیون #نیروها #آمریک...

#ساده_زیستی #رهبر #دمپایی #وصله #بستن #کامیون #نیروها #آمریک...

#وصله #نمی شود دگر، این دو هزار و یک تَرَک!هی همه شب بند مَز...

#وصله #نمی شود دگر، این دو هزار و یک تَرَک!هی همه شب بند مَز...

#وصله #پینه
۱

#وصله #پینه

این یکی رو خعععععععلی زیااااااد دوس دارم...بایدبخرمش ^____^#...
۴

این یکی رو خعععععععلی زیااااااد دوس دارم...بایدبخرمش ^____^#...

عاشق این عروسکا شدم چ نانازه^_____^#وصله#پینه#
۲

عاشق این عروسکا شدم چ نانازه^_____^#وصله#پینه#