وزیر_نفت (۱۸ تصویر)

جنگ اقتصادی شوخی نیست.
۲

جنگ اقتصادی شوخی نیست.

نماینده‌ای که لپش در اختیار #وزیر_نفت است و در برابرش زانو ز...

نماینده‌ای که لپش در اختیار #وزیر_نفت است و در برابرش زانو ز...

روحانی گفته بود هرچی گرون شد سریع اطلاع بدین چون تخلفه و..کس...
۲

روحانی گفته بود هرچی گرون شد سریع اطلاع بدین چون تخلفه و..کس...

چرا دشمنان خونی #ملت این روز ها شده‌اند #کاسه_داغ_تر_از_آش ؟...

چرا دشمنان خونی #ملت این روز ها شده‌اند #کاسه_داغ_تر_از_آش ؟...

:large_red_circle: ز هر طرف که شود کشته، نفع اسلام است...امر...

:large_red_circle: ز هر طرف که شود کشته، نفع اسلام است...امر...

:negative_squared_cross_mark:  #IRAN........#ایران #ایرانیان...
۲

:negative_squared_cross_mark: #IRAN........#ایران #ایرانیان...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بودجه با...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بودجه با...

#تأثیر_آوای_قرآن_در_تحمل_شکنجه#سیدمحمدجواد_تندگویان ، #وزیر_...

#تأثیر_آوای_قرآن_در_تحمل_شکنجه#سیدمحمدجواد_تندگویان ، #وزیر_...

:anger_symbol:همه چیز در مورد این #نفت_کش رو میشه فهمیدولی ه...
۲

:anger_symbol:همه چیز در مورد این #نفت_کش رو میشه فهمیدولی ه...

کشور فدای #زنگنهتنها راه برای رهایی کشور از باج #کرسنت آن اس...

کشور فدای #زنگنهتنها راه برای رهایی کشور از باج #کرسنت آن اس...

.#️بسیار_مهمقسمت چهارم و پایانی قرارداد ننگین نفتی(IPC)؛لطفا...
۱

.#️بسیار_مهمقسمت چهارم و پایانی قرارداد ننگین نفتی(IPC)؛لطفا...

#بسیار_مهم#قسمت_سوم مستند "من تکنوکرات هستم" ؛بازخوانی فاجعه...
۳

#بسیار_مهم#قسمت_سوم مستند "من تکنوکرات هستم" ؛بازخوانی فاجعه...

#️بسیار_مهمحتما قسمت اول رو ( در این آدرس http://www.wisgoon...
۲

#️بسیار_مهمحتما قسمت اول رو ( در این آدرس http://www.wisgoon...

#️بسیار_مهماز قرارداد محرمانه نفتی یا IPC چی میدونید؟تو چند ...
۳

#️بسیار_مهماز قرارداد محرمانه نفتی یا IPC چی میدونید؟تو چند ...

#ضرر_میلیاردها_دلاری#وزیر_نفت#زنگنه#فساد#لاهه#اصلاحاتخانمها ...
۱

#ضرر_میلیاردها_دلاری#وزیر_نفت#زنگنه#فساد#لاهه#اصلاحاتخانمها ...

..#زنگنه #بابک_زنجانی #دولت_تدبیر_و_امید #اصلاحات #وزیر_نفت ...
۷

..#زنگنه #بابک_زنجانی #دولت_تدبیر_و_امید #اصلاحات #وزیر_نفت ...

.بسم الله النور.خلاصه ای بسیارکوتاه از سخنرانی #دکتر_حسن_عبا...
۱

.بسم الله النور.خلاصه ای بسیارکوتاه از سخنرانی #دکتر_حسن_عبا...