وزارت_ارشاد (۲۵ تصویر)

🔺 وزارت ارشاد ننگ بر تو💢 ترویج راههای کسب ثروت و قدرت به هرق...
۷

🔺 وزارت ارشاد ننگ بر تو💢 ترویج راههای کسب ثروت و قدرت به هرق...

🔶. #وزارت_ارشاد #صداوسیما دستگاههای فرهنگی ..  همگی مقصر تغی...

🔶. #وزارت_ارشاد #صداوسیما دستگاههای فرهنگی .. همگی مقصر تغی...

🔶 در #شبکه_خانگی چه خبره؟ #وزارت_ارشاد #صداوسیما دستگاههای #...
۲

🔶 در #شبکه_خانگی چه خبره؟ #وزارت_ارشاد #صداوسیما دستگاههای #...

:heavy_large_circle:️اینم به عشقِ #وزارت_ارشاد:small_blue_di...
۲

:heavy_large_circle:️اینم به عشقِ #وزارت_ارشاد:small_blue_di...

:heavy_large_circle:️اینم به عشقِ #وزارت_ارشاد:small_blue_di...

:heavy_large_circle:️اینم به عشقِ #وزارت_ارشاد:small_blue_di...

#وزارت_ارشاد بیدار است. بیدارِ بیدار!
۱

#وزارت_ارشاد بیدار است. بیدارِ بیدار!

:comet: ️ #سلبریتیهای_جفتکیمتاسفیم از #سلبریتی های بی چشم و ...

:comet: ️ #سلبریتیهای_جفتکیمتاسفیم از #سلبریتی های بی چشم و ...

:comet:️ #سلبریتیهای_جفتکی :white_up_pointing_backhand_index...
۶

:comet:️ #سلبریتیهای_جفتکی :white_up_pointing_backhand_index...

.:scales: دعوت #وزارت_ارشاد برای #شکایت از #اینستاگرام وزارت...

.:scales: دعوت #وزارت_ارشاد برای #شکایت از #اینستاگرام وزارت...

:black_diamond_suit:تصاویری از #تئاتر "اتاق ورونیکا"رونوشت ب...
۶

:black_diamond_suit:تصاویری از #تئاتر "اتاق ورونیکا"رونوشت ب...

مسئولین #وزارت_ارشاد رفتن دیدار سید حسن خمینی تا در مورد #فر...

مسئولین #وزارت_ارشاد رفتن دیدار سید حسن خمینی تا در مورد #فر...

اگه شما #زن رو برای جذب #مشتری و خوش رقصی می خواید، ما زن رو...

اگه شما #زن رو برای جذب #مشتری و خوش رقصی می خواید، ما زن رو...

:tulip:  #شهید_سید_محمد_علی_رحیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی...

:tulip: #شهید_سید_محمد_علی_رحیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی...

■ وزارت ارشاد یا وزارت دشمن؟!■فرمانده سپاه عاشورا:□ افتتاح ج...

■ وزارت ارشاد یا وزارت دشمن؟!■فرمانده سپاه عاشورا:□ افتتاح ج...

:large_red_circle: #چهل_سال تن پروراندن و #مفتخوری #بازیگران...
۲

:large_red_circle: #چهل_سال تن پروراندن و #مفتخوری #بازیگران...

#هنرمند_غلام_حلقه_بگوش_کسی_نیستبیش از دو روز بود از آن دگر ک...
۴

#هنرمند_غلام_حلقه_بگوش_کسی_نیستبیش از دو روز بود از آن دگر ک...

‍ ‍ .پاسخی کوتاه در جواب عمل کودکانه #بازیگر جمهوری اسلامی ا...
۶

‍ ‍ .پاسخی کوتاه در جواب عمل کودکانه #بازیگر جمهوری اسلامی ا...

بازگشت از نیمه راه#سید_محمد_خاتمی#از_کیهان_تا_کیان#خاتمی_از_...
۱

بازگشت از نیمه راه#سید_محمد_خاتمی#از_کیهان_تا_کیان#خاتمی_از_...

بازگشت از نیمه راه#سید_محمد_موسوی_خوئینی_ها#ماهیگیری_در_غبار...

بازگشت از نیمه راه#سید_محمد_موسوی_خوئینی_ها#ماهیگیری_در_غبار...