وجودم (۲۲۹ تصویر)

استقلال
۲

استقلال

#دلـــبر جان❤️هــر روز مرااا به #بــودنت  #دعــوت‌ڪن حـــضور...
۶۴

#دلـــبر جان❤️هــر روز مرااا به #بــودنت #دعــوت‌ڪن حـــضور...

#قلبِ توتنهاکشورِ #پهناوری است کهمن #قرارداد بسته امتا آخر #...

#قلبِ توتنهاکشورِ #پهناوری است کهمن #قرارداد بسته امتا آخر #...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...
۱

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...
۴

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...
۱۴

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

#عشق #دوست #دوستت_دارم #همسر #زندگی #دوست_داشتن #عشقم #جانم ...

وجودت دلیل وجودمه

وجودت دلیل وجودمه

.به نام اوکه همه چیزم ازاوست ،به نام اوکه زندگی ام ، در جهت ...
۱

.به نام اوکه همه چیزم ازاوست ،به نام اوکه زندگی ام ، در جهت ...

وقتی تمام #وجودم از #نگرانی و #دلهره لبریز شده است،فقط اوست ...
عکس بلند
۹

وقتی تمام #وجودم از #نگرانی و #دلهره لبریز شده است،فقط اوست ...