واضح (۷ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

همیشه #واضح نباش:slightly_smiling_face::leaf_fluttering_in_w...
۲

همیشه #واضح نباش:slightly_smiling_face::leaf_fluttering_in_w...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

از #بچگی همینطور بودم.اگر ڪسی، با اشاره و ڪنایه بمڹ حرفے میز...
۴

از #بچگی همینطور بودم.اگر ڪسی، با اشاره و ڪنایه بمڹ حرفے میز...

به نام خدا#به_آقا_بگویید_حرف_از_رفتن_نزندچند روزی هست که یک ...
۱۵

به نام خدا#به_آقا_بگویید_حرف_از_رفتن_نزندچند روزی هست که یک ...