واسه (۸۵ تصویر)

روحانی: اما در عین حال مردم صف نبستند+مردم روحانی با مردم ما...
۱

روحانی: اما در عین حال مردم صف نبستند+مردم روحانی با مردم ما...

آقا تاااااااامام😍😁😀😁😀❤❤❤❤❤عِشقِ این‌ تیم#واسه بَعضیا بایستی ...

آقا تاااااااامام😍😁😀😁😀❤❤❤❤❤عِشقِ این‌ تیم#واسه بَعضیا بایستی ...

💔💔💔💔💔💔💔#واسه _سلامتی _رهام _دعا کنیم

💔💔💔💔💔💔💔#واسه _سلامتی _رهام _دعا کنیم

پس چرا گریه کردم؟  #واسه _سلامتی _رهام _دعا کنیم
۸

پس چرا گریه کردم؟ #واسه _سلامتی _رهام _دعا کنیم

جواب ماکانیا به بد خواه های ماکان
۷

جواب ماکانیا به بد خواه های ماکان

ماکانی بودن یعنی...💛💜💛💜💛💜💛#واسه _سلامتی _رهام _دعا کنیم
۱۱

ماکانی بودن یعنی...💛💜💛💜💛💜💛#واسه _سلامتی _رهام _دعا کنیم

فقط یه دونه بستنی میخواد😹#واسه _سلامتی _رهام _دعا کنیم
۷

فقط یه دونه بستنی میخواد😹#واسه _سلامتی _رهام _دعا کنیم

عای هادیان و عای گرجی
۳

عای هادیان و عای گرجی

ای جان بستنی میخواد 😍😍😍خودم برات میخرم عای هادیان 😍😍😍#واسه _...
۶

ای جان بستنی میخواد 😍😍😍خودم برات میخرم عای هادیان 😍😍😍#واسه _...