واجب_النفقه (۴ تصویر)

:large_red_circle:تهیه #جهیزیه بر عهده #شوهر است :white_down...
۱

:large_red_circle:تهیه #جهیزیه بر عهده #شوهر است :white_down...

:heavy_check_mark:#دادگاه :scales:در صورت درخواست #زن یا سای...

:heavy_check_mark:#دادگاه :scales:در صورت درخواست #زن یا سای...

#خانواده #طلاق #ازدواج #زن #شوهر #همسر #نفقه #واجب_ال...

#خانواده #طلاق #ازدواج #زن #شوهر #همسر #نفقه #واجب_ال...

#زن #شوهر #همسر #زناشویی #مرد #نفقه #ورشکستگی #واجب_ا...
۱

#زن #شوهر #همسر #زناشویی #مرد #نفقه #ورشکستگی #واجب_ا...