هیچ (۵۵۵ تصویر)

عاشقانه
۱۱

عاشقانه

#هیچ وقت تشکر کردن از آدمااسمش،؛کوچیک شدن یاخودشیرنی کردن،نی...
۲

#هیچ وقت تشکر کردن از آدمااسمش،؛کوچیک شدن یاخودشیرنی کردن،نی...

#عاشق ڪہ شدۍبۍ هوا در #آغوشش بگیـربۍ بهانہصورتش را ببـوس و #...
۱

#عاشق ڪہ شدۍبۍ هوا در #آغوشش بگیـربۍ بهانہصورتش را ببـوس و #...

روحش شاد#هیچ
۵

روحش شاد#هیچ

یه موقعه هایی هست اصلا حال هیچی نی 😑/:میذاری پیش بیاد جای پی...
۳

یه موقعه هایی هست اصلا حال هیچی نی 😑/:میذاری پیش بیاد جای پی...

#چلّه ترک گناهان چشمی تا عاشورا : این بار میخوایم با یک #چله...

#چلّه ترک گناهان چشمی تا عاشورا : این بار میخوایم با یک #چله...

#چله نگاه: یک تصمیمِ خیلی مهم گرفتیم؛ این بار میخوایم با یک ...

#چله نگاه: یک تصمیمِ خیلی مهم گرفتیم؛ این بار میخوایم با یک ...

#عاشق که شدی#بی هوا در آغوشش #بگیربی بهانه #صورتش را ببوسو #...
۱

#عاشق که شدی#بی هوا در آغوشش #بگیربی بهانه #صورتش را ببوسو #...

شکست و ناکامی هیچکس به نفع ما نیسخوش قلب باشیم... #هیچ

شکست و ناکامی هیچکس به نفع ما نیسخوش قلب باشیم... #هیچ

#خرداد دلش پر استاز این که هیچ کس #صبحش را نخواستهیچ کس #غرو...
۳

#خرداد دلش پر استاز این که هیچ کس #صبحش را نخواستهیچ کس #غرو...

#هیچ آدمی توی فضای #مجازی خودشو با تابلوی عوضی بودن معرفی نم...

#هیچ آدمی توی فضای #مجازی خودشو با تابلوی عوضی بودن معرفی نم...

#نقاشی_خط #روح_الله_عطاییان #هیچ #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامت...

#نقاشی_خط #روح_الله_عطاییان #هیچ #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامت...

#هیچ وقت برای فهمیده شدن فریاد نزنید ...آنکه شما رابفهمد ،صد...
۱

#هیچ وقت برای فهمیده شدن فریاد نزنید ...آنکه شما رابفهمد ،صد...

digikala