هیدروژن (۳ تصویر)

#عناصر_پرمصرف_گیاه و #عناصر_کم_مصرف_گیاهبرخی محققان بر این ب...

#عناصر_پرمصرف_گیاه و #عناصر_کم_مصرف_گیاهبرخی محققان بر این ب...

‍ متن پایینو بخون فیض ببر:grinning_face::grinning_face::whit...

‍ متن پایینو بخون فیض ببر:grinning_face::grinning_face::whit...

محققین موفق شدند علاوه بر سه حالت موجود برای #آب از حالت چها...
۱

محققین موفق شدند علاوه بر سه حالت موجود برای #آب از حالت چها...