هوسوک (۶۷۰ تصویر)

صدای آرامش بخش سانا
۳

صدای آرامش بخش سانا

هیچ وقت اجرای بی نظیر دخترا از لیدی گاگا رو یادم نمیره
۶

هیچ وقت اجرای بی نظیر دخترا از لیدی گاگا رو یادم نمیره

کوکی چقدر با اعتماد به نفس میگه من
۶

کوکی چقدر با اعتماد به نفس میگه من

صدای اصلی مومو خیلی کشته داده
۲۳

صدای اصلی مومو خیلی کشته داده

کپشن
۸

کپشن

زیادی روش کراشم
۹

زیادی روش کراشم

ددی جونگیون یا بیبی نایون

ددی جونگیون یا بیبی نایون

تولد جیهوپ مبارک❤

تولد جیهوپ مبارک❤

کدوم
۱۸

کدوم

هممون این لحظه رو ببینیم

هممون این لحظه رو ببینیم

عررررر منم میخوامممممم

عررررر منم میخوامممممم

جنلیسا
۴

جنلیسا

چه بچه بودن
۴

چه بچه بودن

آرمی ها حتما بخوانید

آرمی ها حتما بخوانید

معنیش زیادی غمگینه
۴

معنیش زیادی غمگینه

آلبوم ایز وید اوپن با معنی آهنگاش ما رو کشت

آلبوم ایز وید اوپن با معنی آهنگاش ما رو کشت

کیا مثل من رو اهنگ کویین کراشن
۷

کیا مثل من رو اهنگ کویین کراشن