هوا (۱۸۱ تصویر)

چه ابر های زیبایی
۸

چه ابر های زیبایی

#هوا بس نا جوانمردانه سرد است !
۲

#هوا بس نا جوانمردانه سرد است !

#عشق یعنی #تو...؛وقتی مرا به اسم کوچک صدا میزنی#شوق یعنی تو....

#عشق یعنی #تو...؛وقتی مرا به اسم کوچک صدا میزنی#شوق یعنی تو....

🚨 ماجرای #کتک‌خوردن عالم بزرگ از همسر💠 مرحوم کاشف الغطاء از ...

🚨 ماجرای #کتک‌خوردن عالم بزرگ از همسر💠 مرحوم کاشف الغطاء از ...

خدایا خودت فقط

خدایا خودت فقط

🌸 شهید غلامعلی پیچک ....🍂 #فرمانده سلام، خوش بحالتان، مهر #ش...

🌸 شهید غلامعلی پیچک ....🍂 #فرمانده سلام، خوش بحالتان، مهر #ش...

معنی عشــــــــــــــــــــــق واقعــــــــــــــــی💕💕#با_لب...
۴

معنی عشــــــــــــــــــــــق واقعــــــــــــــــی💕💕#با_لب...

من میفهمم چه میگوییحتی اگر حرفی نزده باشی!تو تکه ای از وجود ...

من میفهمم چه میگوییحتی اگر حرفی نزده باشی!تو تکه ای از وجود ...

❤️خوشبختی یعنی چه دور چه نزدیک هنوز کسی باشد که بی بهانه دوس...
۲

❤️خوشبختی یعنی چه دور چه نزدیک هنوز کسی باشد که بی بهانه دوس...

تو را دوست دارمتای تقدس آیه های عشقبر شانه های خیس باران ......
۸

تو را دوست دارمتای تقدس آیه های عشقبر شانه های خیس باران ......

کاش میدانستی نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای...
۵

کاش میدانستی نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای...

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ❣ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ❣ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ...
۶

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ❣ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ❣ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ...

اون لحظه که میخنده ❣باید دکمه توقف زندگیو بزنی ❣فقط نگاش کنی...
۸

اون لحظه که میخنده ❣باید دکمه توقف زندگیو بزنی ❣فقط نگاش کنی...

عشق جانم دلم به بودنت قرصه همین که کنارمی ، همین که مث کوه پ...
۱

عشق جانم دلم به بودنت قرصه همین که کنارمی ، همین که مث کوه پ...

دروغ است که می گویند :انسان یکبار عاشق میشود "من هزار بار عا...
۱۴

دروغ است که می گویند :انسان یکبار عاشق میشود "من هزار بار عا...

تویی به جــــــــــــای همههیچکس به جــــــــــــای تو نیست😉...
۱

تویی به جــــــــــــای همههیچکس به جــــــــــــای تو نیست😉...

یــــــــــــک عدد امیـــــــــــــــــــد ب زندگـــــــــــ...
۱۱

یــــــــــــک عدد امیـــــــــــــــــــد ب زندگـــــــــــ...

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغ...
۲

آدمش را که پیدا کردیدهمه را کنار بزنید و برایش جا باز کنیدمغ...

تو قشنگ ترین :چیزی هستی که تا همیشه یه گوشه تو قلبم نگه میدا...
۹

تو قشنگ ترین :چیزی هستی که تا همیشه یه گوشه تو قلبم نگه میدا...