هوافضای_سپاه (۲ تصویر)

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت ر...
۱

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت ر...

:anger_symbol:  از تامین امنیت تا امدادرسانی :small_blue_dia...
۰

:anger_symbol: از تامین امنیت تا امدادرسانی :small_blue_dia...