هنگامی (۱۴ تصویر)

#هنگامی #دستم#را#دراز#کردم#که#دستی#نبود !!#هنگامی#لب#به#زمزم...

#هنگامی #دستم#را#دراز#کردم#که#دستی#نبود !!#هنگامی#لب#به#زمزم...

#هنگامی که دو بار از دستش بدی🖤 #💔

#هنگامی که دو بار از دستش بدی🖤 #💔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

نگاهی متفاوت به ماجرای ضامن آهو داستان #ضامن آهو آنگونه که ب...

نگاهی متفاوت به ماجرای ضامن آهو داستان #ضامن آهو آنگونه که ب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#هنگامی که هزار معنادر هزار واژه گنجیدتو را صدا خواهم زد !

#هنگامی که هزار معنادر هزار واژه گنجیدتو را صدا خواهم زد !

#زیارت_عاشوراء_کلام_معصوم_حدیث_قدسیپرسش:white_question_mark_...
۲

#زیارت_عاشوراء_کلام_معصوم_حدیث_قدسیپرسش:white_question_mark_...

فاطمه سادات::sunflower::rose::sunflower::rose::sunflower::ro...
۱

فاطمه سادات::sunflower::rose::sunflower::rose::sunflower::ro...

#هنگامی که ارتباط با #سکون درون را از دست می دهی، ارتباط با ...
۳

#هنگامی که ارتباط با #سکون درون را از دست می دهی، ارتباط با ...

digikala