هنرمندان_قدیمی (۲۴ تصویر)

زنده یاد رضا بیک ایمانوردی و همسرش در منزل شخصی ش سال ۱۳۵۵ خ...
۲

زنده یاد رضا بیک ایمانوردی و همسرش در منزل شخصی ش سال ۱۳۵۵ خ...

بهروزوثوقی سال ۱۳۴۹ مجله فیلم و هنر#بهروزوثوقی #دهه_چهل #تصا...

بهروزوثوقی سال ۱۳۴۹ مجله فیلم و هنر#بهروزوثوقی #دهه_چهل #تصا...

گوگوش اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی#گوگوش #دهه_چهل #تصاویرقدیمی#هنر...
۱

گوگوش اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی#گوگوش #دهه_چهل #تصاویرقدیمی#هنر...

نمایی از فیلم شکوه قهرمان سال ۱۳۴۷محصول: زرین فیلمنویسنده کا...
۲

نمایی از فیلم شکوه قهرمان سال ۱۳۴۷محصول: زرین فیلمنویسنده کا...

مهدی فخیم زاده وفرزانه تائیدی درنمایی ازفیلم 《میراث من جنون》...
۲

مهدی فخیم زاده وفرزانه تائیدی درنمایی ازفیلم 《میراث من جنون》...

بهروز وثوقی سال ۱۳۵۲  نمایی از فیلم گرگ بیزار#بهروزوثوقی#خاط...
۲

بهروز وثوقی سال ۱۳۵۲ نمایی از فیلم گرگ بیزار#بهروزوثوقی#خاط...

رضا بیک ایمانوردی دهه ۱۳۵۰ خورشیدی#رضابیک_ایمانوردی#دهه_پنجا...
۱

رضا بیک ایمانوردی دهه ۱۳۵۰ خورشیدی#رضابیک_ایمانوردی#دهه_پنجا...

داریوش و سعید راد  دهه ۱۳۵۰ تهران#داریوش#سعیدراد #خاطرات#تصو...
۲

داریوش و سعید راد دهه ۱۳۵۰ تهران#داریوش#سعیدراد #خاطرات#تصو...

فردین و عارف دهه طلایی ۱۳۵۰ خورشیدی#فردین#عارف#خاطرات_قدیم#د...
۱

فردین و عارف دهه طلایی ۱۳۵۰ خورشیدی#فردین#عارف#خاطرات_قدیم#د...

لیلا فروهر و پدرش جهانگیر فروهر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی#لیلافروهر #...

لیلا فروهر و پدرش جهانگیر فروهر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی#لیلافروهر #...

تصویری زیبا از گوگوش سال ۱۳۵۶تهران #گوگوش #ایران_قدیم #خاطرا...

تصویری زیبا از گوگوش سال ۱۳۵۶تهران #گوگوش #ایران_قدیم #خاطرا...

تصویر قدیمی از شهلا ریاحی روی جلد مجله امیدایرانسال ۱۳۴۱#شهل...

تصویر قدیمی از شهلا ریاحی روی جلد مجله امیدایرانسال ۱۳۴۱#شهل...

ثریاقاسمی ، حسین عرفانی وگیتی ساعتچی سال ۱۳۵۲#ثریاقاسمی#حسین...

ثریاقاسمی ، حسین عرفانی وگیتی ساعتچی سال ۱۳۵۲#ثریاقاسمی#حسین...

پوستر قدیمی فیلم بیقرار با بازی فخری خوروش و سپیده به کارگرد...

پوستر قدیمی فیلم بیقرار با بازی فخری خوروش و سپیده به کارگرد...

گوگوش و محمود قربانی و فرزندشان کامبیز ۱۳۴۷#گوگوش #هنرمندان_...

گوگوش و محمود قربانی و فرزندشان کامبیز ۱۳۴۷#گوگوش #هنرمندان_...

مهدی فخیم زاده و سپیده در نمایی از فیلم کمین سال ۱۳۵۳#مهدی_ف...

مهدی فخیم زاده و سپیده در نمایی از فیلم کمین سال ۱۳۵۳#مهدی_ف...

حسین گیل ، بانو#آرزو  و زنده یاد #پروین_سلیمانی در نمایی از ...

حسین گیل ، بانو#آرزو و زنده یاد #پروین_سلیمانی در نمایی از ...

عکس قدیمی از گوگوش در دهه ۶۰ زمانی که در ایران بود#گوگوش#عکس...

عکس قدیمی از گوگوش در دهه ۶۰ زمانی که در ایران بود#گوگوش#عکس...

دلتنگی سهم ماستاز خاطراتی که یک روز خاطره نبودند، زندگی بودن...

دلتنگی سهم ماستاز خاطراتی که یک روز خاطره نبودند، زندگی بودن...

زنده یاد محمدعلی فردین و آذر شیوا در‌نمایی از فیلم قصر زرین#...

زنده یاد محمدعلی فردین و آذر شیوا در‌نمایی از فیلم قصر زرین#...