همسفر_تا_بهشت (۳۰ تصویر)

من دوستت دارم...خصوصا میگم تا بدونی،روزهایی که اعصابت خورده ...

من دوستت دارم...خصوصا میگم تا بدونی،روزهایی که اعصابت خورده ...

🕊🕊🌹🕊🕊🌹🕊🕊🌹🕊🕊🌹#همسفر_تا_بهشتما از تبارِ بغضیمآسودگی روا نیست ....

🕊🕊🌹🕊🕊🌹🕊🕊🌹🕊🕊🌹#همسفر_تا_بهشتما از تبارِ بغضیمآسودگی روا نیست ....

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...
۲

#همسفر_تا_بهشت 💝 عاشقانه‌های وهب ِ شهدای مدافع حرم شهید هادی...

°\💕/°°/ #همسفرانه \‌°..زمستـان سال 63 بـود كہ با هـم ازدواج ...

°\💕/°°/ #همسفرانه \‌°..زمستـان سال 63 بـود كہ با هـم ازدواج ...

#عاشقانه_های_منو_تو🌱‌.‌‏دوست داشتم؛ معلم املای تو بودم😇و دوس...

#عاشقانه_های_منو_تو🌱‌.‌‏دوست داشتم؛ معلم املای تو بودم😇و دوس...

#درس_زندگی 🖇...حاج‌آقا‌قرائتی‌می‌گفتند:آقا،اصلا‌دین‌رو‌میزار...
۲

#درس_زندگی 🖇...حاج‌آقا‌قرائتی‌می‌گفتند:آقا،اصلا‌دین‌رو‌میزار...

┄┅═══✼💓✼═══┅┄ ⇦ #آرایش _فقط_برای‌_شوهـر😍 ↫ #پیامبر عزیز خـدا...
۱

┄┅═══✼💓✼═══┅┄ ⇦ #آرایش _فقط_برای‌_شوهـر😍 ↫ #پیامبر عزیز خـدا...

#آقایان_بخوانند ❣توصیه امام علی(ع) برای خواستگاری"آقایون" 😊ه...
۱

#آقایان_بخوانند ❣توصیه امام علی(ع) برای خواستگاری"آقایون" 😊ه...

#خلاف_شرع_در_عروسی*🔸خلاف شرع در عروسی، فقط مسئله محرم نامحرم...
۴

#خلاف_شرع_در_عروسی*🔸خلاف شرع در عروسی، فقط مسئله محرم نامحرم...

✅معنی #هم_کفو بودن در #ازدواج چیست...؟⬅️از شرایط بسیار مهم ا...

✅معنی #هم_کفو بودن در #ازدواج چیست...؟⬅️از شرایط بسیار مهم ا...

#دوران_نامزدی 🔴در دوران نامزدی، بهترین راه برای شناخت طرف مق...
۳

#دوران_نامزدی 🔴در دوران نامزدی، بهترین راه برای شناخت طرف مق...

✅ براے #مجرد_ها :👈حواسمون باشه تو زمان مجردی داریم چیکار میک...
۷

✅ براے #مجرد_ها :👈حواسمون باشه تو زمان مجردی داریم چیکار میک...