همایش_قرآن_و_هنر (۹ تصویر)

#فصلنامه_علمی_پژوهشی #الهیات_هنر #مدرسه_اسلامی_هنر در راستای...

#فصلنامه_علمی_پژوهشی #الهیات_هنر #مدرسه_اسلامی_هنر در راستای...

کرسی آزاد اندیشی با عنوان:حرم حضرت معصومه(س) رکن توسعه شهری ...
۲

کرسی آزاد اندیشی با عنوان:حرم حضرت معصومه(س) رکن توسعه شهری ...

آغاز ثبت نام دوره بین المللی نقوش هندسی ایرانی-اسلامیدفتر ار...

آغاز ثبت نام دوره بین المللی نقوش هندسی ایرانی-اسلامیدفتر ار...

#توییتر بین الملل مدرسه اسلامی هنر (انگلیسی)

#مدرسه_اسلامی_...

#توییتر بین الملل مدرسه اسلامی هنر (انگلیسی) #مدرسه_اسلامی_...

فراخوان دومین همایش ملی قرآن و هنرفراخوان دومین همایش ملی قر...

فراخوان دومین همایش ملی قرآن و هنرفراخوان دومین همایش ملی قر...

#نوستالوژی پوستر پذیرش  #مدرسه_اسلامی_هنر #حکمت_هنر #همایش_ق...
۱

#نوستالوژی پوستر پذیرش #مدرسه_اسلامی_هنر #حکمت_هنر #همایش_ق...

#نوستالوژی پوستر پذیرش  #مدرسه_اسلامی_هنر #حکمت_هنر #همایش_ق...
۱

#نوستالوژی پوستر پذیرش #مدرسه_اسلامی_هنر #حکمت_هنر #همایش_ق...

دوره بین المللی حکمت هنر اسلامی 2017#حکمت_هنر #همایش_قرآن_و_...
۲

دوره بین المللی حکمت هنر اسلامی 2017#حکمت_هنر #همایش_قرآن_و_...

صفحه رسمی #مدرسه_اسلامی_هنردر اینستاگرام را دنبال کنید#همایش...
۲

صفحه رسمی #مدرسه_اسلامی_هنردر اینستاگرام را دنبال کنید#همایش...