هردو_بدانیم (۱۵ تصویر)

#هردو_بدانیم🌹 #تفاهم یعنی :ت : توان تحمل تفاوت ها🌿ف : فهمیدن...
۱

#هردو_بدانیم🌹 #تفاهم یعنی :ت : توان تحمل تفاوت ها🌿ف : فهمیدن...

💢 چرا همسرم شیفته من نمیشه؟💢#هردو_بدانیمخیلی از خانوم ها و آ...

💢 چرا همسرم شیفته من نمیشه؟💢#هردو_بدانیمخیلی از خانوم ها و آ...

#خانم_خونه_باید_بدونه 🌷با احترام گذاشتن به مرد، می‌توان او ر...

#خانم_خونه_باید_بدونه 🌷با احترام گذاشتن به مرد، می‌توان او ر...

♡﷽♡ #هردو_بدانیم :rose:برای #خوشبخت بودن در یک رابطه لازم اس...
۳

♡﷽♡ #هردو_بدانیم :rose:برای #خوشبخت بودن در یک رابطه لازم اس...

#هردو_بدانیم :white_heavy_check_mark: #صفات و #ویژگی_های_خوب...

#هردو_بدانیم :white_heavy_check_mark: #صفات و #ویژگی_های_خوب...

#هردو_بدانیم :white_heavy_check_mark:  اولین چیزی که محبت را...
۱

#هردو_بدانیم :white_heavy_check_mark: اولین چیزی که محبت را...

#عاشقانه صدایم کن ، نگاهم کن که عشقت کرده ویرانم ... دو چشما...

#عاشقانه صدایم کن ، نگاهم کن که عشقت کرده ویرانم ... دو چشما...

#هردو_بدانیمهمسرتان را زیاد ببوسید :face_throwing_a_kiss:بوس...

#هردو_بدانیمهمسرتان را زیاد ببوسید :face_throwing_a_kiss:بوس...

#همسرداریبرای اوقات فراغتتان یک تفریح #دونفره پیدا کنیدکه هر...
۵۵

#همسرداریبرای اوقات فراغتتان یک تفریح #دونفره پیدا کنیدکه هر...

اگر زن و شوهر نسبت به هم احساس #مثبت نداشته باشنددر روابط زن...
۵

اگر زن و شوهر نسبت به هم احساس #مثبت نداشته باشنددر روابط زن...

:rose::revolving_hearts::rose::revolving_hearts::rose::revol...

:rose::revolving_hearts::rose::revolving_hearts::rose::revol...

شما قرار نیست از همسرتان چیزی بخواهید مگر با گفتن لطفا در او...

شما قرار نیست از همسرتان چیزی بخواهید مگر با گفتن لطفا در او...

:ribbon: #هردو_بدانیم:family: اگر بچه‌های ما شاهد #محبت ما ب...
۲

:ribbon: #هردو_بدانیم:family: اگر بچه‌های ما شاهد #محبت ما ب...

#هردو_بدانیم:no_entry:️هیچ گاه همسر خود را به ویژه نزد بستگا...

#هردو_بدانیم:no_entry:️هیچ گاه همسر خود را به ویژه نزد بستگا...

#هردو_بدانیم ﺑﺎ "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ"      ...
عکس بلند
۳۸

#هردو_بدانیم ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ...