هخامنشی (۱۵۱ تصویر)

سال نو هخامنشی
۱

سال نو هخامنشی

#جلال_آل_احمد درباره عصر #پهلوی اول می گوید: “در آن دوره بیس...

#جلال_آل_احمد درباره عصر #پهلوی اول می گوید: “در آن دوره بیس...

پاورپوینت منشور کوروش

پاورپوینت منشور کوروش

زاد روز کوروش کبیر
۱

زاد روز کوروش کبیر

بازسازی لباس زنان هخامنشی

بازسازی لباس زنان هخامنشی

فریب نخوریم.
۱

فریب نخوریم.

نقاشی‌های نوروزیکاملیا شجاعی #کاملیا_شجاعی #نقاشی #هنری #خلا...

نقاشی‌های نوروزیکاملیا شجاعی #کاملیا_شجاعی #نقاشی #هنری #خلا...

نقاشی‌های نوروزیکاملیا شجاعی #کاملیا_شجاعی #نقاشی #هنری #خلا...

نقاشی‌های نوروزیکاملیا شجاعی #کاملیا_شجاعی #نقاشی #هنری #خلا...

نقاشی‌های نوروزیکاملیا شجاعی #کاملیا_شجاعی #نقاشی #هنری #خلا...

نقاشی‌های نوروزیکاملیا شجاعی #کاملیا_شجاعی #نقاشی #هنری #خلا...

نقاشی‌های نوروزیکاملیا شجاعی #کاملیا_شجاعی #نقاشی #هنری #خلا...

نقاشی‌های نوروزیکاملیا شجاعی #کاملیا_شجاعی #نقاشی #هنری #خلا...

🔶 سریال #پایتخت6 و یک نکته درباره #ارسطو و #اسکندر..   #پایت...
۱

🔶 سریال #پایتخت6 و یک نکته درباره #ارسطو و #اسکندر.. #پایت...

#پارتیان از فرهنگ #غرب و #یونان متأثر بودند چرا که حضور دو س...

#پارتیان از فرهنگ #غرب و #یونان متأثر بودند چرا که حضور دو س...

#کوروش پس از رسیدن به پادشاهی در پی اهداف نظامی خود در 546ق....

#کوروش پس از رسیدن به پادشاهی در پی اهداف نظامی خود در 546ق....

پلوتارخوس مورخ مشهور #یونانی است که درباره ایرانیان عهد #هخا...

پلوتارخوس مورخ مشهور #یونانی است که درباره ایرانیان عهد #هخا...

digikala