نی_ریز (۱۷ تصویر)

:heavy_large_circle:️ کارخانه فرآوری سنگ برلیان #نی_ریز با س...

:heavy_large_circle:️ کارخانه فرآوری سنگ برلیان #نی_ریز با س...

#عکاس_خودمدر سینه مان حسینیه هایی مکرم استهر شب برای روضه ات...
۳

#عکاس_خودمدر سینه مان حسینیه هایی مکرم استهر شب برای روضه ات...

#عکاس_خودممازیر سایه ات قد و قامت کشیده ایم یا حسین...#حسین_...
۱۱

#عکاس_خودممازیر سایه ات قد و قامت کشیده ایم یا حسین...#حسین_...

#عکاس_خودمراز من شو‌ نِگَهت میدارم...#هادی_پاکزاد #پاییز#پلن...
۳

#عکاس_خودمراز من شو‌ نِگَهت میدارم...#هادی_پاکزاد #پاییز#پلن...

#عکاس_خودمسودای دلنشینِنخستین و آخرین! عمرم گذشته است وتوام ...
۲

#عکاس_خودمسودای دلنشینِنخستین و آخرین! عمرم گذشته است وتوام ...

#عکاس_خودماگر مُعلم اید، اگر پدر و مادر اید،اگر نویسنده‌اید،...
۹

#عکاس_خودماگر مُعلم اید، اگر پدر و مادر اید،اگر نویسنده‌اید،...

#عکاس_خودممی توان گفت: بی خیال امّا بی خیال نبود!نمی شود بود...

#عکاس_خودممی توان گفت: بی خیال امّا بی خیال نبود!نمی شود بود...

عکاس خودم...تا به حال کسی جلوی پایتان ترقه انداخته نیم متر ب...
۴

عکاس خودم...تا به حال کسی جلوی پایتان ترقه انداخته نیم متر ب...

عکاس خودم...حالا که روی مریخ آب پیدا شده،کاش مریخ را مثل زمی...
۹

عکاس خودم...حالا که روی مریخ آب پیدا شده،کاش مریخ را مثل زمی...

#انجیر_نی_ریزعکاس خواهر گلم^__^وقتی تو را دوست می‌دارمبارانی...

#انجیر_نی_ریزعکاس خواهر گلم^__^وقتی تو را دوست می‌دارمبارانی...

#انجیر_نی_ریزعکاس خودم^__^#میوه_ی_بهشتی* انجیر منبع غنی فیبر...
۴

#انجیر_نی_ریزعکاس خودم^__^#میوه_ی_بهشتی* انجیر منبع غنی فیبر...

عکاس خودم..فرار از خانه  فرار از شهر  فرار از هیاهو  فرار از...
۵

عکاس خودم..فرار از خانه فرار از شهر فرار از هیاهو فرار از...

عکاس خودم...خوف مکن،خوف مکن،که همه در خدای آرام گیرند.هیکل ه...
۱

عکاس خودم...خوف مکن،خوف مکن،که همه در خدای آرام گیرند.هیکل ه...

آخرین عکس یادگاری سربازان قربانی تصادف دیروز  اتوبوس جاده سی...
۲

آخرین عکس یادگاری سربازان قربانی تصادف دیروز اتوبوس جاده سی...

عکاس خودم ^__^خاله محبوب می گوید:" من فقط به عشق ماتیک زدن ز...
۲

عکاس خودم ^__^خاله محبوب می گوید:" من فقط به عشق ماتیک زدن ز...

عکاس خودم...کوچه هایمان را به نامشان کردیمکه هرگاه آدرس منزل...
۵

عکاس خودم...کوچه هایمان را به نامشان کردیمکه هرگاه آدرس منزل...

عکاس خودم ^__^* انجیر از نظر طب قدیم ایران، گرم و تر است.* ت...
۵

عکاس خودم ^__^* انجیر از نظر طب قدیم ایران، گرم و تر است.* ت...