نیکی_فیروزکوهی (۳۵۰ تصویر)

براے هر زنے باید قلبے بزرڪَـدر اتاقے ڪوچڪ بتپدبـے ‌تاب ، ، ب...

براے هر زنے باید قلبے بزرڪَـدر اتاقے ڪوچڪ بتپدبـے ‌تاب ، ، ب...

از دست‌های منجز این ثمری نیستگاهی‌ ببارمگاهی‌ بمیرمگاهی‌اگر ...

از دست‌های منجز این ثمری نیستگاهی‌ ببارمگاهی‌ بمیرمگاهی‌اگر ...

هیچ کس نمی‌گوید...
۱۱۶

هیچ کس نمی‌گوید...

از دستهای من جز این ثمری نیستگاهی ببارم گاهی بمیرم گاهی اگر ...
۴

از دستهای من جز این ثمری نیستگاهی ببارم گاهی بمیرم گاهی اگر ...

وقتی یکی باهاتون درد دل میکنه و از شکست عشقیاش میگه ، بدترین...
۳۱

وقتی یکی باهاتون درد دل میکنه و از شکست عشقیاش میگه ، بدترین...

این قانون تلخ و غم انگیز ما آدمهاست که ارزش چیزهایی را که دا...

این قانون تلخ و غم انگیز ما آدمهاست که ارزش چیزهایی را که دا...

روزی بیا که برای آمدن دیر نشده باشد#نیکی_فیروزکوهی

روزی بیا که برای آمدن دیر نشده باشد#نیکی_فیروزکوهی

برای هر زنیباید قلبی بزرگدر اتاقی کوچک بتپدبی‌تاب؛‌بی‌مرز؛بی...

برای هر زنیباید قلبی بزرگدر اتاقی کوچک بتپدبی‌تاب؛‌بی‌مرز؛بی...

#بخونیدبا من برقص !تنها مخاطبِچشمهای شرقیِ تو منمیک لحظه شک ...
۲

#بخونیدبا من برقص !تنها مخاطبِچشمهای شرقیِ تو منمیک لحظه شک ...

#بخونید‌‏براي هر زنى بايدقلبی بزرگدر اتاقی كوچك بتپدبی تاببی...
۸

#بخونید‌‏براي هر زنى بايدقلبی بزرگدر اتاقی كوچك بتپدبی تاببی...

مرا به یاد خیابانی بیندازپر از پاییزو مردی که دست‌هایم رابه ...
۲

مرا به یاد خیابانی بیندازپر از پاییزو مردی که دست‌هایم رابه ...

🌵💚حالت چطور است محبوبم؟هر بار می پرسم جواب می دهی خوبِ خوبهر...

🌵💚حالت چطور است محبوبم؟هر بار می پرسم جواب می دهی خوبِ خوبهر...

🤍🦢فاصله گرفتن اصلا چیز بدی نیست. فاصله ها از ما آدمهای بی ن...

🤍🦢فاصله گرفتن اصلا چیز بدی نیست. فاصله ها از ما آدمهای بی ن...

فلوت نوازی بسیار زیبا

فلوت نوازی بسیار زیبا