نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نیلوفر_نیک_بنیاد (۲۳ تصویر)

همه سهم یک نفر بودن خوب است، قشنگ است و هروقت که به آن فکر کنی یک لبخند آبی می آورد روی لب هایت اما ... ترس دارد. ترس از دست دادن. ترس خوب نبودن. ...

همه سهم یک نفر بودن خوب است، قشنگ است و هروقت که به آن فکر کنی یک لبخند آبی می آورد روی لب هایت اما ... ترس دارد. ترس از دست دادن. ترس خوب نبودن. ترس کم شدن سهم آدم از کسی یا پیش کسی ،ترس از دست دادن همان ...

۱۶ آذر 1398
780
👌 داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه هایمان هیچوقت کلاس رقص و باله نداشته ایم..! هیچوقت کارگاه نجاری نداشته ایم..! ما ...

👌 داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه هایمان هیچوقت کلاس رقص و باله نداشته ایم..! هیچوقت کارگاه نجاری نداشته ایم..! ما هیچوقت کلاسی با تمامی آلات موسیقی نداشته ایم..! ما هیچوقت در سلف مدرسه نچرخیده ایم ...

۱ مهر 1398
2K
داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه هایمان هیچوقت کلاس رقص و باله نداشته ایم..! هیچوقت کارگاه نجاری نداشته ایم..! ما هیچوقت ...

داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه هایمان هیچوقت کلاس رقص و باله نداشته ایم..! هیچوقت کارگاه نجاری نداشته ایم..! ما هیچوقت کلاسی با تمامی آلات موسیقی نداشته ایم..! ما هیچوقت در سلف مدرسه نچرخیده ایم تا ...

۶ شهریور 1398
2K
.عروسیش بود. درست همان شبی که قرار بود پانسمان پام را عوض کنم. سوراخ‌های ریز باند لای گوشتم فرو رفته بود و کنده نمی‌شد. آب داغ می‌خورد به زخم خشک‌نشده‌ام و بیشتر درد می‌گرفت. صدای ...

.عروسیش بود. درست همان شبی که قرار بود پانسمان پام را عوض کنم. سوراخ‌های ریز باند لای گوشتم فرو رفته بود و کنده نمی‌شد. آب داغ می‌خورد به زخم خشک‌نشده‌ام و بیشتر درد می‌گرفت. صدای درد پیچیده بود توی گوشم. توی گوش او؟ لابد صدای آهنگ‌های قری می‌آمد. راستی کدام ...

۲۵ تیر 1398
133
قبول که انسان خیلی قابلیت‌ها دارد. قبول که هنوز هم دانشمندها درصد زیادی از پیچیدگی‌های بدن انسان را کشف نکرده‌اند قبول که انسان اشرف مخلوقات است قبول که خدا بعد از آفرینش انسان به خودش ...

قبول که انسان خیلی قابلیت‌ها دارد. قبول که هنوز هم دانشمندها درصد زیادی از پیچیدگی‌های بدن انسان را کشف نکرده‌اند قبول که انسان اشرف مخلوقات است قبول که خدا بعد از آفرینش انسان به خودش آفرین گفت اما بیایید این را هم قبول کنیم که یک چیزی کم داریم. یک ...

۲۲ تیر 1398
45
#me وقتی حالم را می پرسی و می گویم

#me وقتی حالم را می پرسی و می گویم "مرسی"! یعنی نه آنقدر خوبم که بگویم "خوبم". نه انقدر بدم که بگویم "خوب نیستم"... نه انقدر حوصله دارم که بگویی "چرا الکی میگی خوبی؟!" و جوابت را بدهم... نه انقدر حال دارم، که بخواهم "چرا خوب نیستی؟!" هایت را با ...

۱۸ خرداد 1398
192
داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه هایمان هیچوقت کلاس رقص و باله نداشته ایم..! هیچوقت کارگاه نجاری نداشته ایم..! ما هیچوقت ...

داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه هایمان هیچوقت کلاس رقص و باله نداشته ایم..! هیچوقت کارگاه نجاری نداشته ایم..! ما هیچوقت کلاسی با تمامی آلات موسیقی نداشته ایم..! ما هیچوقت در سلف مدرسه نچرخیده ایم تا ...

۲۴ اردیبهشت 1398
1K
وقتی حالم را می پرسی و می گویم

وقتی حالم را می پرسی و می گویم "مرسی"! یعنی نه آنقدر خوبم که بگویم "خوبم". نه انقدر بدم که بگویم "خوب نیستم"... نه انقدر حوصله دارم که بگویی "چرا الکی میگی خوبی؟!" و جوابت را بدهم... نه انقدر حال دارم، که بخواهم "چرا خوب نیستی؟!" هایت را با رویِ ...

۷ اردیبهشت 1398
53
قبول که انسان خیلی قابلیت‌ها دارد. قبول که هنوز هم دانشمندها درصد زیادی از پیچیدگی‌های بدن انسان را کشف نکرده‌اند قبول که انسان اشرف مخلوقات است قبول که خدا بعد از آفرینش انسان به خودش ...

قبول که انسان خیلی قابلیت‌ها دارد. قبول که هنوز هم دانشمندها درصد زیادی از پیچیدگی‌های بدن انسان را کشف نکرده‌اند قبول که انسان اشرف مخلوقات است قبول که خدا بعد از آفرینش انسان به خودش آفرین گفت اما بیایید این را هم قبول کنیم که یک چیزی کم داریم. یک ...

۸ فروردین 1398
45
خیلی وقت نمیگیره حرف دل خیلی از ماهاس،حتما بخونید داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه هایمان هیچوقت کلاس رقص و باله ...

خیلی وقت نمیگیره حرف دل خیلی از ماهاس،حتما بخونید داشتم فکر میکردم چرا باید بین زندگی دو نفر در دو گوشه ی دنیا اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه هایمان هیچوقت کلاس رقص و باله نداشته ایم..! هیچوقت کارگاه نجاری نداشته ایم..! ما هیچوقت کلاسی با تمامی آلات موسیقی نداشته ...

۲۰ تیر 1397
2K
همه سهم یک نفر بودن خوب است، قشنگ است و هروقت که به آن فکر کنی یک لبخند آبی می آورد روی لب هایت اما ... ترس دارد. ترس از دست دادن. ترس خوب نبودن. ...

همه سهم یک نفر بودن خوب است، قشنگ است و هروقت که به آن فکر کنی یک لبخند آبی می آورد روی لب هایت اما ... ترس دارد. ترس از دست دادن. ترس خوب نبودن. ترس کم شدن سهم آدم از کسی یا پیش کسی ،ترس از دست دادن همان ...

۴ آبان 1396
49
اگر از آنهایی هستید که بدونِ انتظارِ جواب، هی حرف هایتان را می نویسید ‎ و برای مخاطبتان می فرستید، ‎آن هم در شرایطی که او یا خواب است ‎ یا سرِکار یا سفر یا ...

اگر از آنهایی هستید که بدونِ انتظارِ جواب، هی حرف هایتان را می نویسید ‎ و برای مخاطبتان می فرستید، ‎آن هم در شرایطی که او یا خواب است ‎ یا سرِکار یا سفر یا هرجای دیگر و دسترسی به تلفنِ همراهش ندارد، ‎بدانید که در آستانهء دل بستن قرار ...

۶ تیر 1396
89
قبول که انسان خیلی قابلیت‌ها دارد قبول که هنوز هم دانشمندها درصد زیادی از پیچیدگی‌های بدن انسان را کشف نکرده‌اند، قبول که انسان اشرف مخلوقات است. قبول که خدا بعد از آفرینش انسان به خودش ...

قبول که انسان خیلی قابلیت‌ها دارد قبول که هنوز هم دانشمندها درصد زیادی از پیچیدگی‌های بدن انسان را کشف نکرده‌اند، قبول که انسان اشرف مخلوقات است. قبول که خدا بعد از آفرینش انسان به خودش آفرین گفت اما بیایید این را هم قبول کنیم که یک چیزی کم داریم. یک ...

۱۰ خرداد 1396
76
#داستان_کوتاه عروسیش بود. درست همان شبی که قرار بود پانسمان پام را عوض کنم. سوراخ‌های ریز باند لای گوشتم فرو رفته بود و کنده نمی‌شد. آب داغ می‌خورد به زخم خشک‌نشده‌ام و بیشتر درد می‌گرفت. ...

#داستان_کوتاه عروسیش بود. درست همان شبی که قرار بود پانسمان پام را عوض کنم. سوراخ‌های ریز باند لای گوشتم فرو رفته بود و کنده نمی‌شد. آب داغ می‌خورد به زخم خشک‌نشده‌ام و بیشتر درد می‌گرفت. صدای درد پیچیده بود توی گوشم. توی گوش او؟ لابد صدای آهنگ‌های قری می‌آمد. راستی ...

۱۹ اردیبهشت 1396
73
📝 وقتی حالم را می پرسی و می گویم

📝 وقتی حالم را می پرسی و می گویم "مرسی"، یعنی نه آنقدر خوبم که بگویم "خوبم". نه آنقدر بدم که بگویم "خوب نیستم". نه آنقدر حوصله دارم که بگویی "چرا الکی می گی خوبی؟!" و جوابت را بدهم نه انقدر حال دارم که بخواهم "چرا خوب نیستی؟!" هایت را ...

۲۳ آبان 1395
59
وقتی حالم را می پرسی و می گویم

وقتی حالم را می پرسی و می گویم "مرسی"، یعنی نه آنقدر خوبم که بگویم "خوبم". نه آنقدر بدم که بگویم "خوب نیستم". نه آنقدر حوصله دارم که بگویی "چرا الکی می گی خوبی؟!" و جوابت را بدهم نه انقدر حال دارم که بخواهم "چرا خوب نیستی؟!" هایت را با ...

۳ آبان 1395
64
وقتی حالم را می پرسی و می گویم

وقتی حالم را می پرسی و می گویم "مرسی"، یعنی نه آنقدر خوبم که بگویم "خوبم". نه آنقدر بدم که بگویم "خوب نیستم". نه آنقدر حوصله دارم که بگویی "چرا الکی می گی خوبی؟!" و جوابت را بدهم نه انقدر حال دارم که بخواهم "چرا خوب نیستی؟!" هایت را با ...

۲ آبان 1395
60
#عکاس_خودم اگر مُعلم اید، اگر پدر و مادر اید، اگر نویسنده‌اید، هرکسی که هستید، خواهشا اگر اطرافِتان بچه‌های کوچَک می‌بینید، بهشان

#عکاس_خودم اگر مُعلم اید، اگر پدر و مادر اید، اگر نویسنده‌اید، هرکسی که هستید، خواهشا اگر اطرافِتان بچه‌های کوچَک می‌بینید، بهشان "ذوق کردن" را یاد بدهید. این روزها به گذشته‌ام که نگاه می‌کنم، دردناک‌ترین روزهایش وقت هایی بوده که کاری برای کسانی انجام داده ام و انتظار ذوق داشته‌ام، اما ...

۱۷ مهر 1395
149
همه سهم یک نفر بودن خوب است، قشنگ است و هروقت که به آن فکر کنی یک لبخند آبی می آورد روی لب هایت اما ... ترس دارد. ترس از دست دادن. ترس خوب نبودن. ...

همه سهم یک نفر بودن خوب است، قشنگ است و هروقت که به آن فکر کنی یک لبخند آبی می آورد روی لب هایت اما ... ترس دارد. ترس از دست دادن. ترس خوب نبودن. ترس کم شدن سهم آدم از کسی یا پیش کسی ،ترس از دست دادن همان ...

۸ مرداد 1395
49
https://telegram.me/joinchat/CVhe5D3Fe8hRQYtBuc5H6g همه سهم یک نفر بودن خوب است، قشنگ است و هروقت که به آن فکر کنی یک لبخند آبی می آورد روی لب هایت اما ... ترس دارد. ترس از دست دادن ترس خوب ...

https://telegram.me/joincha... همه سهم یک نفر بودن خوب است، قشنگ است و هروقت که به آن فکر کنی یک لبخند آبی می آورد روی لب هایت اما ... ترس دارد. ترس از دست دادن ترس خوب نبودن. ترس کم شدن سهم آدم از کسی یا پیش کسی ، ترس از دست ...

۵ مرداد 1395
89