نیروی_دریایی_سپاه (۴ تصویر)

قدرت سخت سپاه کره جنوبی را سر عقل آورد

قدرت سخت سپاه کره جنوبی را سر عقل آورد

#فرمانده_کل_سپاه در بازدید از مناطق سیل زده::small_blue_diam...

#فرمانده_کل_سپاه در بازدید از مناطق سیل زده::small_blue_diam...

شِکر خواری جدید #آمریکا و پاسخ سپاه️به نقل از رویترز آمریکای...

شِکر خواری جدید #آمریکا و پاسخ سپاه️به نقل از رویترز آمریکای...

:large_red_circle:#نیروی_دریایی_سپاه به دادِ صیادان مظلوم #ج...
۱

:large_red_circle:#نیروی_دریایی_سپاه به دادِ صیادان مظلوم #ج...