نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نیایش‌شبانه (۱ تصویر)

🌸 🍃 🌸 🍃 #نیایش‌شبانه الهی گاهی حجم دنیای درونمان ازوجودت تهی میشود؛ آنوقت ما می مانیم و تنهایی و ترس، درها دیوار میشوند به رویمان ؛ و امیدهایمان یک آرزوی دور از دسترس ؛تنها ...

🌸 🍃 🌸 🍃 #نیایش‌شبانه الهی گاهی حجم دنیای درونمان ازوجودت تهی میشود؛ آنوقت ما می مانیم و تنهایی و ترس، درها دیوار میشوند به رویمان ؛ و امیدهایمان یک آرزوی دور از دسترس ؛تنها نور وجود توست که دل ما را آرام نگه می دارد؛ نورت را هر روزبه ...

۳۰ آبان 1398
360