نگران (۵۹ تصویر)

نگران فردای ندیده ات نباشخدای دیروز و امروزت، خدای فردایت هم...
۱

نگران فردای ندیده ات نباشخدای دیروز و امروزت، خدای فردایت هم...

نگران نباشو به خدا اعتماد کنهمه چی درست میشه👌.....#خدا #الله...
۱

نگران نباشو به خدا اعتماد کنهمه چی درست میشه👌.....#خدا #الله...

درس اخلاق

درس اخلاق

گاهی وقتا تموم چیزی که از #دنیا میخواهیاینه که #بی دغدغه یه ...
۴

گاهی وقتا تموم چیزی که از #دنیا میخواهیاینه که #بی دغدغه یه ...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی#دیزاین #افکت #افترا_افکت...

#دیزاین_حامد_عقیلی #شاعر_حامد_عقیلی#دیزاین #افکت #افترا_افکت...

تمام چیزها در #زندگی موقتی هستند.اگر #خوب پیش میره ازش #لذت ...
عکس بلند
۲

تمام چیزها در #زندگی موقتی هستند.اگر #خوب پیش میره ازش #لذت ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#نگران نباش...پایےز هم تمام شود...زمستان به زمستان...برف به ...

#نگران نباش...پایےز هم تمام شود...زمستان به زمستان...برف به ...

گاهی وقتا تموم چیزی که از #دنیا میخوای،اینه که #بی_دغدغه یه ...

گاهی وقتا تموم چیزی که از #دنیا میخوای،اینه که #بی_دغدغه یه ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...
۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

گفتم #خدایا از همه دلگیرم گفت حتی از من؟گفتم #نگران روزیم گف...

گفتم #خدایا از همه دلگیرم گفت حتی از من؟گفتم #نگران روزیم گف...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:‌امام صادق (علیه السلام): خ...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:‌امام صادق (علیه السلام): خ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:heavy_exclamation_mark_symbol:  ️تمام چیزها در زندگی موقتی ...

:heavy_exclamation_mark_symbol: ️تمام چیزها در زندگی موقتی ...